Denní zamyšlení středa 6. prosince

Dny tvého smutku skončily.
Iz 60,20

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
J 1,14

Dny smutku skončily. Ale nejprve je třeba vyznat provinění: „Nebo hříchové naši svědčí proti nám.“ Pak se Hospodin smiluje. Napravenému lidu může zaznít tato fanfára radosti. Nasloucháme a radujeme se z příchodu Božího Syna. Blíží se. Však i Jan Křtitel vyzýval k pokání, protože Bůh přichází. Vyzýval všechny, aby připravovali cestu Páně tím, že ze svého nitra odstraní vše, co člověku při setkání s Bohem překáží. Jeho výzva platí i pro nás. I my bychom si měli protřít oči a vidět svět jinak – jako cestu k Bohu. Boží sestoupení, které si o Vánocích připomínáme, už nastalo, bez ohledu na to, co jsme prožili nebo neprožili. Vydechni, člověče. Odvracíš se od zlého? Vykupitel je na cestě k tobě.
Pane, bolí nás duše a s ní celý člověk; prosíme, dej nám vědět, že tvá náruč je pro nás otevřena.

Ko 1,9–14 * Iz 43,1–7

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář