Denní zamyšlení středa 7. prosince

Běda hrdinům, kteří za úplatek ospravedlní darebáka a spravedlivým právo odepřou!
Iz 5,22.23 (B21)

Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
Fp 4,8

Hrdinové. Pod tímto slovem se někomu vybaví hrdinové komiksoví, jinému televizní a ještě dalšímu ti opravdoví z masa a kostí, třeba rodiče či někdo, kdo žil a svým životem dokázal, že je odvážný muž či odvážná žena. Škoda, že hrdiny nejsou nazváni pouze ti, kteří pomáhají, ale i ti, kdo škodí a například za úplatek ospravedlní darebáka a spravedlivým odepřou právo. Ano, stává se to, ale Bible před jejich „hrdinské činy“ dává slovo, které je zcela degraduje: Běda, zle bude takovým hrdinům. Jak tedy vypadá skutečný hrdina? Je to člověk, který navzdory všemu, co se kolem něj děje, přemýšlí o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
Pane, uč mne být opravdovým hrdinou pro tebe.

2K 5,1–10 * Iz 9,1–6

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář