Denní zamyšlení středa 8. května

Viděl jsi, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí muž svého syna, po celé cestě, kterou jste prošli.
Dt 1,31

My jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni.
1J 4,16

Vzpomínku z dětství, jak nás táta vzal na záda, když jsme nestačili v chůzi dospělým, má asi téměř každý z nás. Tím spíše Izraelci, kteří vyrůstali při putování pouští. Oni také mohli pochopit to, s čím jejich otcové nechtěli počítat: že kromě tátů, kteří posadí unavené dítě na záda či na osla, má celý Izrael Otce, který jej nese, dává mu vodu a manu, zahání tělesné nepřátele i duchovní únavu. My jsme Boha poznali jako Lásku, která za nás vydala svého jediného Syna. Jak by nám spolu s ním nedarovala všechno? Což si někdo jiný zaslouží více důvěry a poslušnosti než Bůh, který je vůči nám dobrý a věrně dodržuje svou smlouvu, i když my jsme nevěrní? Jeho přikázání přece nemusí být pro nás břemenem, ale pomocí, abychom si ochránili svobodu, do které nás on uvedl. A to i tehdy, když ta přikázání tlumočí lidé.
Náš Otče, dej, ať umíme vidět a zakoušet tvou lásku a máme tak neotřesitelný důvod ti důvěřovat a poslouchat tě.

J 17,20-26 * 2S 2,1-11

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář