Denní zamyšlení úterý 10. září

Hospodin Bůh je štít a slunce.
Ž 84,12

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Fp 4,19

Co všechno budu dnes potřebovat k životu? Bez čeho se neobejdu? Žalmista připomíná, že na prvním místě je nejlepší strávit den s důvěrou v Hospodina. Jeden takový den, v němž vím, že Hospodin je blízko, a v němž se s ním setkám v modlitbě nebo v bohoslužbě, je prý lepší než tisíce jiných dnů. I když dnes budu na některé věci sama nebo i když se musím o mnohé postarat, smím počítat s tím, který nenechá žádnou smrtelnou ránu, aby nás dostala. Hospodin Bůh je můj štít! A jestli mi z něčeho běhá mráz po zádech, jestli se mi do života vkrádá chlad a tma, můžu počítat s tím, který znovu probouzí jako slunce. Můj Bůh září do mých temnot!
Pane, ty mě znáš lépe než kdokoli jiný, neopouštěj mě v tom, co mě čeká, požehnej dnešní den, mé nejbližší i cizince, které potkám, mou práci, vycházení i vcházení.

Mk 3,1-12 * Mt 13,53-58

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář