Denní zamyšlení úterý 12. března

Nebudeš dychtit po ženě svého bližního.
Dt 5,21

Láska neudělá bližnímu nic zlého.
Ř 13,10

Je rozdíl mezi láskou a žádostí. Lidská blízkost je něčím velice křehkým, něčím, co může vést stejně tak dobře ke hříchu jako k ctnosti. Pokud nás Hospodinův zákon vyzývá, abychom nedychtili po ženě svého bližního, můžeme to v prvním očividném významu číst jako opětovný zákaz cizoložství. Chceme-li, nalezneme zde ale i další, hlubší význam. Tedy to, že mezilidské vztahy se nikdy nesmí stát majetkem, objektem, něčím, co si uzurpujeme sami pro sebe. Dychtím-li po nějakém člověku, není v takovém vztahu žádná vzájemnost, je to vztah jednostranný, sobecký – a takový povede vždy ke hříchu a zklamání. Bůh nás vyzývá, aby v našich vztazích nevládla jednostranná žádostivost, ale oboustranná vzájemnost.
Pane, dej, abychom ve svých mezilidských vztazích vždy následovali tvou vůli, ne své žádosti.

Jb 1,1-22 * 1S 9,15-10,16

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář