Denní zamyšlení úterý 14. března

Přijdu a shromáždím obyvatele národů všech jazyků, aby přišli a spatřili mou slávu.
Iz 66,18 (SNC)

Bůh, který řekl „ze tmy ať zazáří světlo“, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.
2K 4,6

Izajáš na konci svého proroctví přichází s představou stěhování národů. Lidé budou shromážděni, aby spatřili Boží slávu. Co si pod tím představit? Žalmista říká, že o Boží slávě hovoří nebesa (Ž 19), v kráse přírody můžeme vidět záblesky Boží slávy. A to je něco, co nás přitahuje. Světlo Boží slávy můžeme poznávat i vírou v Ježíše. Je to, jako když se nám otevře zrak a my náhle vidíme to, co jsme předtím neviděli. I toto světlo nás přitahuje. Jsme k Bohu vábeni jako můry jeho světlem, které na zem přišlo v Ježíši. Izajášova vize se naplňuje a jednou se naplní zcela, až se Boží sláva zjeví v plnosti.
Bože, otevři mé oči, ať vidím tvou slávu okolo sebe v tom, co mne dnes čeká.

Jb 7,11–21 * Ř 9,1–5

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář