Denní zamyšlení úterý 16. května

Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu, praví Hospodin, daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí.
Ž 12,6

Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
L 18,7

Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu, praví Hospodin slovy žalmisty. Hospodin tak reaguje na žalmistovo volání o pomoc. To se děje v čase, kdy na sebe svévolníci lživými slovy a neurvalostí strhávají pozornost, v čase, kdy se zdá, že se vším dobrým je konec; zbožný člověk projeví potřebu Hospodinovy podpory a ta přichází. Vždyť on se hlásí k těm, kteří k němu volají, on dává svým věrným spásu, záchranu a východisko. Kde všude my dnes vidíme vládnout svévoli? A voláme do těchto situací Hospodina?
Otče, děkujeme ti, že k tobě smíme volat a ty nám odpovídáš. Prosíme tě, vyváděj všechny sténající z utrpení a dávej nám poznat, kde i my můžeme pomáhat.

1S 16,14-23 * Sk 1,15-26

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář