Denní zamyšlení úterý 17. října

On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil.
Ž 91,11–12

Anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu.“
Mt 2,13

Slova dnešního žalmu známe dobře nejen ze starozákonního, ale i novozákonního, evangelijního textu. Slyšíme je v příběhu, ve kterém je Ježíš pokoušen ďáblem. Ďábel interpretuje slova žalmu jako povolení k tomu, aby člověk mohl zneužívat Boží dobrotu a ochranu. I dnes můžeme nalézt lidi, kteří svou lehkomyslnost a bezohlednost hájí tímto biblickým výrokem. Říkají: „Vždyť Pán Bůh mě zachrání! Nedovolí, aby se mi stalo něco zlého.“ Boží ochranu bychom ale měli přijímat s obrovskou pokorou. Boží ochrana tu není proto, abychom mohli dělat jakékoliv hlouposti, ale je to dar, kterým Hospodin chrání cesty našeho života.
Pane, děkujeme ti, že nás chráníš na cestách našeho života, a prosíme tě, dej, ať nás tyto cesty vždy vedou dobrým směrem.

L 5,12–16 * Jk 1,13–18

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář