Denní zamyšlení úterý 23. května

Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Hospodin, váš Bůh, neuchylujte se napravo ani nalevo.
Dt 5,32

On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘“
Mt 22,37–39

Při výstupu na Velký Rosutec se naši dva synové předháněli, kdo z nich bude rychlejší. Měli z toho velkou legraci, když mohli jeden druhého předběhnout. Byla by to legrace, kdyby se takhle škádlili na nějaké široké cestě, ale v horách, kde byl úzký chodníček? Mé varování nebrali vážně až do chvíle, kdy jeden ze synů klopýtl, upadl a klouzal chvilku dolů. Tehdy jsme se vylekali. Uchýlit se od správné cesty je někdy tak snadné. Může nás to dokonce ohrozit na životě.
Bože, dej mi moudrost, abych i ten dnešní den prožila v poslušnosti tvého slova, které mě chrání a vede.

Iz 41,8–14(17–20) * Fp 2,19–30

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář