Denní zamyšlení úterý 24. ledna 

Máš útočiště v Hospodinu.
Ž 91,9

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
J 14,1

Žalm 91 byl v době pandemie hodně sdílen na sociálních sítích. Pokud nás má Pán ve své dlani, jsme v bezpečí. To je naše víra, vycházející z Písma. A Písmo je třeba brát opravdu vážně. Takže co je v Písmu? Pohroma se k nám nepřiblíží. Ano, nějaké problémy asi mít budeme, ale nebojme se nějakých zásadních následků. I kdyby se však přece jen něco stalo, je tu Ježíš, který vše vzal s sebou na kříž. Když se zaměříme na svého Spasitele a Pána Ježíše Krista, vše ostatní nám bude přidáno. Budeme svědky o darovaném pokoji a pro strach již nezbyde místo. Nejsme odsouzeni. Jsme v bezpečí nezávisle na tom, co se stane, nebo ať se stane cokoli. Jsme v Kristu.
Pane, nikdy ti nepřestaneme být vděčni za to, že v tobě máme naději a spásu.

Ř 15,7–13 * Gn 11,27–12,9

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář