Denní zamyšlení úterý 27. února

Moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!
Ž 51,4

Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
L 15,7

Moment obrácení je tak vzácný, že jeden hříšník stojí v kontrastu k mnoha těm, kteří jednají dobře. A tak nám Písmo zdůrazňuje důležitost tohoto osvobození z hříchů. Proč? Protože když člověk prochází změnou k lepšímu, je to, jako by sám sebe znova nacházel v Bohu. A toto nalezení je nové objevení sebe, Boha, a Bůh sám má z toho radost, protože se mu jedna malinká částečka sebe znova vrátila, znova zahojila a zapojila do jeho těla. Má radost z toho, že kus jeho je opět u něj. My také míváme větší radost z toho, když se nám nemocný kus těla uzdraví, než ze zbytku toho zdravého. Možná že je to jen otázka pohledu, ale tento pohled nám ukazuje, jak moc Bohu záleží na tom, abychom zůstávali v jednotě s ním.
Otče náš, děkujeme ti, že miluješ, když se k tobě vracíme a můžeme se radovat s tebou, neboť my jsme tvoje děti.

Jb 2,1–10 * Ex 11,1–10

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář