Denní zamyšlení úterý 30. června

Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám.
Ž 27,8

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
Fp 4,6

Vidět Boží tvář. Vidět Boha. To by bylo úžasné. Naše víra už by byla prosta pochybností. Ale to nelze. „Nemůžeš spatřit mou tvář. Mou tvář nespatří nikdo,“ říká Hospodin Mojžíšovi. A přece: „Kdo vidí mne, vidí Otce,“ říká Pán Ježíš Filipovi. Bůh, Stvořitel a Pán, se dává cele, jedinečně a neopakovatelně poznat ve svém Synu. Není už třeba jiného vidění a poznání Boha. V této jistotě můžeme otvírat Bibli a hledět na Kristovu tvář, která je tváří Boží.
Pane, nauč nás vždy znovu hledat tvoji blízkost, dávej našim srdcím jistotu, že ve tváři Kristově vidíme tebe.

Sd 10,6–16 * 1Kr 11,26–43

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář