Denní zamyšlení úterý 5. listopadu

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
Iz 60,1

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.
J 12,46

V době, kdy Izajáš píše tato slova, je Boží lid v neutěšené situaci. Asyřané zabírají severní království a Juda stěží brání hradby Jeruzaléma. Do této situace přichází Izajáš a navzdory těžkým časům oznamuje Boží perspektivu a vyřizuje vzkaz plný naděje: Povstaň, protože ti vzešlo světlo. Bůh má východisko, zná budoucnost a ta patří Božímu lidu. Ač tomu naše současné dny nemusí odpovídat, přestože z lidské perspektivy se nám může zdát naše situace neutěšená a časy zlé, je tu Boží perspektiva jeho království. To v plnosti zažijeme až jednou, ale přesto už teď: vzešlo světlo, je čas vstát a rozjasnit se, díky Boží perspektivě a navzdory té naší lidské.
Bože, dej mi, prosím, už teď a tady, každý den mého života prožívat to, co jednou okusím v plnosti a zatím jen tuším.

Ř 13,1-7 * Tob 11,1-19 nebo Jb 32,1-22

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář