Denní zamyšlení úterý 6. prosince

Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat „Spása“ a své brány „Chvála“.
Iz 60,18

Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
2P 3,13

Apoštol Pavel řekl, abychom se navzájem potěšovali slovy o blízkém druhém příchodu Krista a věčném životě. Milý příteli, začni i ty přemýšlet nad realitou, která nás, Boží děti, čeká v nebi. Ježíš sám nám tam připravuje neuvěřitelně úžasné místo, kde nebude už nikdy žádné zlo, smrt, nemoci, smutek, bolest, hřích. Bude tam vládnout všudypřítomná atmosféra Božího pokoje, lásky a radosti a to všechno bude pramenit z jeho přítomnosti. Uvědom si, že to, jestli máš pohled upřený na věčnost, zásadně rozhoduje o tom, jaký pohled máš na dočasnost. Martin Luther kdysi řekl velikou pravdu: „Raději chci být v pekle s Ježíšem než v nebi bez Ježíše.“ Kéž radost z nebe, které nás čeká, naplňuje každý den náš pozemský život.
Naplň, Pane, moje srdce očekáváním a radostí z věčného života, který mne čeká.

Zj 2,1–7 * Iz 8,16–23

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář