Denní zamyšlení úterý 7. května

David však našel posilu v Hospodinu, svém Bohu.
1S 30,6

Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista.
Fm 4.6

Když se obyvatelé města zničeného Amálekovci obrátili proti Davidovi, ten od nich neutekl, ale našel v Hospodinu sílu dostihnout nepřátele a vysvobodit z jejich rukou všechny zajaté ženy. Apoštol Pavel zase našel odvahu doporučit v dopise sponzorovi církve Filemonovi přijetí uprchlého otroka jako bratra, ukázat to jako dobro, které může učinit pro Krista. To byl čin proti všem tehdejším zvyklostem. Sám se také nabídl, že uhradí škodu způsobenou uprchlíkem. Hospodin dává svým vyvoleným touhu prokazovat mu vděčnost za své vykoupení. A spolu s tím jim dává umění vždy nově objevovat, co dobrého mohou z vděčnosti učinit pro něho. Zvláště to, že jako osvobození lidé mají a mohou v síle Ducha svatého zápasit o život, svobodu a pokoj druhých lidí. To je jedno z nejlepších díkůvzdání.
Náš Otče, dej i nám touhu a sílu prokazovat ti vděčnost za spásu a za vše dobré zápasem o bližní v jakékoli tísni.

Mt 9,35-10,7 * Ř 16,17-27

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář