Denní zamyšlení úterý 9. dubna

Položím se táborem u svého domu.
Za 9,8

Ty jsi Petr – na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
Mt 16,18

Hospodin slibuje svému lidu ochranu. On sám se položí táborem u svého domu – tedy bude kolem dokola svého lidu, aby mu žádný nepřítel nemohl škodit. Bohatí obchodníci z Týru si vybudovali opevnění. Možná se cítili bezpečně. O týrském opevnění je psáno, že bude strženo. Jeruzalém bude mít pevnější hradby – sám Bůh bude kolem něj. Představte si, že by váš život nebyl ovlivněn strachem. Co kdyby naší reakcí na ohrožení byla důvěra, nikoliv strach? Přesně tak můžeme žít. Ve víře, že kolem nás je hradba pevnější než cokoliv lidského, cokoliv viditelného. Tvá hradba není vidět, ale je mocnější než všechno peklo dohromady.
Pane, prosím, otevři mé oči, abych viděl tvou neviditelnou ochranu, kterou jsi pro mě dnes věrně připravil.

Jb 19,21-27 * Mt 26,17-30

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář