Denní zamyšlení úterý 9. srpna

Jsem druhem všech, kteří se tě bojí a tvých ustanovení se drží.
Ž 119,63

Filip se zeptal: „Rozumíš tomu, co čteš?“ On odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho.
Sk 8,30–31

Biblický žalmista se hrdě hlásí ke všem, pro které ustanovení Tóry představují směrovky pro život. Přeje si totiž život, který mu chce darovat Bůh. Mnohá ustanovení Tóry i další místa Bible jsou i navzdory velkému časovému a kulturnímu odstupu docela dobře srozumitelná. U některých však potřebujeme poctivý výklad. Každopádně je dobré míti Filipa, kterého můžeme pozvat, aby se posadil vedle nás a pomohl nám porozumět. Kéž tedy přibývá v církvi takových Filipů, kteří milují Boha a jsou připraveni zprostředkovat poselství Písma s úctou a respektem všem, kteří chtějí rozumět. Kéž přibývá těch, kteří chtějí slyšet a žít to, co Bible skutečně říká.
Pane, prosím, dej mi touhu i odvahu hledat to, co si v té či oné záležitosti skutečně přeješ, a schopnost rozumět tomu.

Mt 5,33–37 * J 9,35–41

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář