Dingir: Iniciativa pro zachování jednotné metodistické církve

O letošním překvapivém vyústění světového grémia Spojené metodistické církve (UMC) Dingir informovali zde, a to hlavně proto, že spor uvnitř tohoto sdružení protestantských denominací je pro současnost velmi typický.

Na otázce vztahu k lidem alternativních sexuálních orientací (a jejich sňatkům, kněžské ordinaci apod.) se často projeví v ostrém světle rozdíly mezi dvěma postoji, které zjednodušeně a nepřesně nazýváme konzervativní a progresivní. Takové pnutí uvnitř církví je v současnosti patrně silnější než rozdíly mezi konfesemi a může vést až k jejich rozdělení (příklad toho je i v Česku, více zde). Ostatně, napětí v církvích a dalších náboženských společnostech je součástí napětí a rozdělení, které je přítomno v celých společnostech.

Výsledky únorového hlasování. Foto Kit Doyle, Religious News Service

Generální konference Spojené metodistické církve dala 26. února letošního roku v ame­rickém St. Louis těsným výsledkem hlasování (53:47) přednost konzervativnímu návrhu před návrhy kompromisními. Přijatý konzervativní návrh, připravený „zdola“ mimo běžné mechanismy a téměř na poslední chvíli, nejen že nepodporuje pozitivní vztah k sexuálním menšinám, ale postihuje ho tresty. To je pro velkou část metodistických církví, sborů a duchovních těžko přijatelné, takže dochází k různým projevům vzdoru. Hrozba rozpadu Spojené metodistické církve, která sdružuje 12,5 milionu křesťanů po celém světě, je reálná.

Agentura „Religion News Service“ (zde) informovala, že byla na metodistické prezentaci (zde) zveřejněna zpráva o návrhu, jak tomuto rozpadu zabránit. Iniciativu projevila skupina, která se sešla v Indiana­polis. Jejími výraznými tvářemi jsou Keith Boyette, prezident metodistické denominace, která zakazuje ordinaci homosexuálních duchovních a sňatky homosexuálních párů, a Kent Millard, který se sám považuje za centristu či progresivistu a je ředitelem teologického semináře v Daytonu. Skupinu tvoří 13 lidí – pět je konzervativců, osm z nich je liberálnějších.

Podstatou návrhu této iniciativní skupiny je vytvořit v rámci UMC dvě právně samostat­ná tělesa – konzervativní a centristické (či progresivní). Každé by mělo vlastní strukturu, program i finance, ale sdílely by společné dědictví metodismu.

K nim by se podle svého uvážení připojovaly místní metodistické denominace, případně i jednotlivé sbory, pokud by s připojením své denominace na tu či onu stranu nesouhlasily. (Jednou z místních metodistických církví je i česká Evangelická církev metodistická.) Vyloučen není ani vznik třetího takového tělesa s liberální agendou. V návrhu je také změna názvu UMC a vynechání slov ve stanovách, že „homosexuální praxe“ je s křesťanskou naukou „neslučitelná“.

Celý návrh o 20 bodech datovaný 8. 8. 2019 je k dispozici zde. Směřuje na konferenci UMC, která se v květnu roku 2020 bude konat v Minneapolis. Indianapoliská iniciativa doufá, že tam bude přijat. „Není to rozvod,“ řekl Millard, „ale dává to těm postojům, které jsou v církvi nyní v konfliktu, prostor pro život.“

 

Autor: Zdeněk Vojtíšek  Zdroj: Náboženský inforservis  Datum: 25. sprna 2019  Foto: Kit Doyle, Religion News Service

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář