Dingir: Vytvoření nové baptistické denominace v ČR

Ke dni 18. března 2019 byla registrována náboženská společnost, která otevřela pátou desítku registrovaných subjektů. Je jí nová křesťanská církev pod názvem Společenství baptistických sborů (SBS). Vytvoření nové denominace je výsledkem názorového střetu v dosavadní Bratrské jednotě baptistů (BJB).

U nás, ale i celosvětově se baptisté, početně pravděpodobně nejsilnější protestantská denominace, u níž se odhaduje celkově kolem 100 milionů příslušníků, štěpí na dva směry s tím, že vedle vyhraněných pozic je i střední poloha. Jeden, nejsilněji zastoupený lokálními baptistickými komunitami na jihu USA (tzv. jižní baptisté) má fundamentalistický přístup k Bibli, zastává konzervativní věroučné a morální postoje a má silnou politickou pravicovou agendu, což ve Spojených státech znamená víceméně podporu Republikánské strany.

Druhý směr odmítá věroučné usměrňování sborů, hájí jejich svobodu v interpretaci Bible, která však zůstává pro oba směry společným zdrojem. Připouští kazatelskou službu žen. Uznává, že o křesťanský způsob života legitimně usilují i lidé žijící v jiném partnerském svazku, než je úředně a církevně uzavřené manželství. Respektuje hlas svědomí těch, kteří věří, že je v souhlasu s Boží vůlí i soužití osob stejného pohlaví. Tento směr bývá označován jako liberální, i když je třeba ho odlišit od křesťanského modernismu, který zpochybňuje základní křesťanské myšlenky.

SBS se v dokumentu, který nazývá Zřízení, hlásí k základním křesťanským a baptistickým principům: Považujeme se za křesťany a křesťanky vyznávající na základě biblického svědectví víru v ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista jako svého Pána. Věříme, že v něm k nám prostřednictvím Ducha svatého promlouvá a jedná s námi sám Bůh, náš Stvořitel a Vykupitel. Cítíme se být součástí Kristovy církve jako putujícího Božího lidu svědčícího o Božím osvobodivém díle pravdy a lásky. Z Kristova pověření poskytujeme křest na vyznání víry a vysluhujeme večeři Páně. V dalších částech dokumentu se hlásí ke svobodě svědomí a náboženské svobodě a ke všeobecnému kněžství věřících. Přihlašuje se k úplné, tedy i finanční, odluce od státu (což platí i o BJB) a potvrzuje všestrannou nezávislost a vzájemnou spřízněnost sborů.

„Liberální“ variantu baptistů v Česku reprezentuje sbor v Praze 4, na Pankráci, označovaný podle ulice poblíž Vyšehradu, ve které sídlí, jako Na Topolce. Konference delegátů jako nejvyšší společný orgán BJB kritizoval Topolku za shovívavost ke stejnopohlavnímu partnerství a požadoval, aby sbor od této praxe ustoupil. Kritizována byla i v dějinách zdejší BJB první volba ženy za kazatelku. Sbor však nebyl pro svou praxi vyloučen z BJB, a zdá se, že na protest proti tomu ohlásily tři sbory a jedna kazatelská stanice odchod z BJB.

Členové sboru na Topolce a další, kdo se rozhodli se přihlásit k nové denominaci, založili SBS mimo jiné jako zázemí pro případné vyloučení z BJB. Společenství má zatím jediný členský sbor. Lze však v případě eskalace konfliktu předpokládat, že k SBS by se připojily další české baptistické sbory, případně sbory, které by nově vznikly.

Registrace poskytuje existujícímu a působícímu náboženskému společenství, ať jde o křesťanskou církev nebo o společenství založené na jiném náboženství (judaismus, islám, hinduismus, buddhismus ap.), právní subjektivitu. Od registrace pak nepůsobí na soukromé bázi, pouze na základě ústavně garantované svobody vyznání, nýbrž se stává právním subjektem, který svým jménem vstupuje do právních vztahů. Pozice registrovaného subjektu skýtá při splnění dalších náročných podmínek po deseti letech možnost přiznání zvláštních práv. Získá-li k tomu oprávnění, může se státem vyjednat konkrétní práva, jako jsou např. zpovědní tajemství (možnost odepřít výpověď s odvoláním na ně), možnost oddávat se státní platností nebo poskytovat duchovní službu v armádě či ve věznicích.

V současnosti je v Česku 21 subjektů,  kterým jsou přiznána zvláštní práva. Všechny mají toto oprávnění na základě státního uznání minulými státními útvary a režimy na našem území. Na základě Zákona o církvích a náboženských společnostech č. 3/2002 Sb. doposud žádné uskupení toto oprávnění nezískalo.

 

Autor: Ivan Štampach Zdroj: Náboženský inforservis  Foto: Google Map sbor BJB Na Topolce

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář