Do Rady ČT míří Lipovská, Duka ocenil její statečnost a pokoru

Praha – Hana Lipovská byla do Rady České televize nominována Českou biskupskou konferencí. Kardinál Duka ocenil její statečnost, stejně jako odvahu politiků, kteří nepodlehli kritickým hlasům.

Lipovská vzbudila pozornost svými výroky o tom, že nerozumí smyslu existence veřejnoprávních médií. Televizní tvorbu prý sice nesleduje, ale nezná jediný pořad ČT, který by nemohla vysílat televize komerční. Duka již dříve Lipovskou hájil. „Musíme si uvědomit, že přece musí v Radě ČT být i opozice a kritické hlasy,“ napsal na svém facebooku.

Kardinál Duka přivítal zvolení Lipovské a vyzdvihl její pokoru a statečnost. „Gratuluji ekonomce Haně Lipovské k úspěšné nominaci do Rady České televize. Věřím, že jako kandidát navržený Českou biskupskou konferencí bude v radě hájit veřejnoprávnost nejenom z pohledu náboženských menšin, ale i jako velmi talentovaná ekonomka a osoba s vysokou osobní integritou bude přínosem celé veřejnosti, když jedním z velkých úkolů Rady ČT je kontrola správnosti hospodaření veřejnoprávního média,“ napsal Duka na své facebookové stránce.

Pražský arcibiskup ocenil její statečnost, jíž dokázala čelit„nenávistné kampani některých zájmových skupin.“ Poděkoval také poslancům, kteří nepodlehli tlaku kritiků.

Někteří senátoři koncem ledna uvedli, že existence a nezávislost veřejnoprávních médií hraje zásadní roli pro udržování svobody a zachování demokratických principů Česka. Členové Rady ČT by jako zástupci veřejnosti měli hájit tento veřejný zájem, který je zakotven v zákoně o České televizi. „Je zřejmé, že osoby, které otevřeně zpochybňují smysl existence médií veřejné služby, případně rovnou připouštějí potřebu jejich zrušení, nemohou v Radě hodnověrně hájit tento veřejný zájem.“

Ke kritikům této nominace se přidala i Česká křesťanská akademie. „V době, kdy dochází k nebezpečnému omezování svobody médií v Polsku a Maďarsku a i u nás se objevuje tlak populistických politiků, zpochybňujících samu existenci nezávislých veřejnoprávních médií, je nominace osoby, která veřejně sdílí takové postoje a navíc přiznává svou nekompetenci, neznalost a nezájem o televizní tvorbu, neomluvitelnou chybou,“ uvedla organizace ve svém únorovém stanovisku.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red- ČTK  Datum: 27. května 2020 Foto: Wikimedia Commons – budova České televize

Tags: ,,,

2 Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář