Dobročinná výstava v galerii Světlo

Brno – Ratolest Brno je nezisková nestátní organizace založená v roce 1995. Posláním Ratolesti je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci nebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti.

Ratolest Brno dává dětem a mladým lidem šanci žít ve funkčních rodinách a otevírá jim dveře ke změnám. Ratolest Brno dlouhodobě podporuje a rozvíjí dobrovolnickou činnost.

Klientům nabízí zdarma odbornou pomoc při řešení potíží v rodinách, ve školách, se státními institucemi. Konkrétně s nimi řeší témata vztahů, bydlení, financí, smysluplného trávení volného času aj. Základem práce je prevence, s úspěchem řeší příčiny problémů i jejich následky.

Práce Ratolesti Brno má výsledky. Stojí za nimi příběhy stovek dětí, mladých lidí i rodin, kterým pomohla v těžkých situacích.

Jeden ze způsobů financování je prodej uměleckých děl z Galerie Ratolest. Jedná se o umělecko-charitativní projekt neziskové organizace Ratolest Brno. Galerie vznikla v roce 2008 a od té doby spolupracuje s množstvím zavedených i začínajících umělců. Hlavní myšlenkou Galerie Ratolest je „umění(m) pomáhat“ – tedy prostřednictvím prodeje uměleckých děl podporovat děti, mladé lidi a celé rodiny z programů Ratolesti Brno, které se ocitají v těžkých a nepříznivých životních situacích, se kterými si neumí sami poradit.

Umělecká díla si můžete prohlédnout a vybrat na webových stránkách a Ezopu Galerie Ratolest, v sídle organizace Ratolest Brno nebo na některé z putovních výstav, které se v průběhu roku pořádají. V nabídce jsou různá díla, různých autorů i technik a stylů. Výtěžek z prodeje putuje zpět na pomoc klientům.

V galerii Světlo vystavujeme v měsíci říjnu obrazy, jejichž koupí můžete Ratolest Brno podpořit. Jedná se o trvalou spolupráci, kdy galerie na měsíc poskytuje své prostory bezplatně k výstavě uměleckých děl sloužících k podpoře této charitativní činnosti. Letos vystavujeme sérii obrazů Oblékali jsme se spolu malířky Fátimy Kháledové, několik obrazů Anny Sypěnové, Veroniky Švandové, Daniely Mikuláškové, Ivety Dučákové a Jany Peškové.Vernisáž výstavy se bude konat 9. 10. v 17:30 v galerii Světlo na Kounicově 15 v Brně. Výstava potrvá do konce října, kdy bude nahrazena výstavou obrazů Pavla Čecha.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-hn-  Datum: 7. října 2019  Foto: -hn-

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář