Dobrovolnou službou proti eutanázii

V olomoucké arcidiecézi se připravuje 40 nových dobrovolníků pro pastorační péči ve zdravotnictví. V sobotu 29. února 2020 je na kurzu v Olomouci pořádané Centrem pro pastoraci nemocných přivítal olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner. Přihlásilo se na něj přes 80 zájemců, kapacita kurzu je však 40 osob.

Po přivítání účastníků  Mons. Bohumírem Vitáskem, biskupským delegátem pro pastoraci nemocných, zahájil  olomoucký arcibiskup Jan Graubner postní duchovní obnovu nejen pro nové dobrovolníky, ale i pro ty , kteří slouží nemocným již řadu let. V myšlenkách duchovní obnovy pak pokračoval otec Vitásek, který pro účastníky kurzu sloužil mši svatou v nově opravené kapli svaté Anny, která sousedí v bezprostřední blízkosti dómu svatého Václava v Olomouci. Po mši svaté  Dr. Marta Hošťálková, ředitelka Institutu klinické pastorační péče Jsme blízko vám, přidělila dobrovolníkům termíny stáží v jednotlivých nemocnicích, které jsou nezbytnou součástí kurzu. Dále účastníci kurzu vyslechli  přednášku ThLic. Michala Umlaufa s názvem Dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví. Během této přednášky probíhala u stávajících dobrovolníků supervize s psychologem Centra pro pastoraci nemocných. Na závěr pak ještě polovina nových dobrovolníků absolvovala motivační pohovory, aby se tak prověřila vhodnost uchazečů pro tak náročnou, ale zároveň velmi potřebnou službu. Někteří z nich se navíc zúčastnili i psychosociálního šetření, které by mělo přispět ke zkvalitnění výběru zájemců o tuto službu.

Hlavní  myšlenkou a cílem služby dobrovolníků  je: „nikoliv eutanázii, ale doprovázení, lidskou spoluúčast, naději a pochopení smyslu utrpení je třeba nabízet a přinášet nemocným a trpícím“.

 

Autor: Národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví Mgr. František Zakopal Zdroj: Cirkev.cz Datum: 3. března 2020  Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář