Ekumeničtí představitelé: Jsme jedna velká rodina Božích dětí

Ekumenická a mezináboženská setkání v tomto týdnu obrátila pozornost ke třem tématům, které jsou významnou součástí celospolečenské debaty. 

V sobotu 2. října proběhlo ve Vatikánu setkání „Víra a věda“, jako přípravná fáze summitu COP26 v Glasgow, v pondělí 4. října se nábožeští lídři sešli u kulatého stolu k debatě nad globálními výzvami v oblasti výchovy a vzdělání a dnes (7. října) se zúčastní akce pořádané komunitou Sant´Egidio a nadepsané „Bratrské národy, budoucí země“.

SOUVISEJÍCÍPapež k Světové luterské federaci: Ekumenismus není diplomacie, ale cesta milosti

Metropolita Hilarion: Každá církev má povinnost podporovat mezináboženský dialog

Mezi ekumenickými hosty je metropolita Hilarion, zodpovědný za vnější vztahy moskevského patriarchátu. V rozhovoru pro papežskou rozhlasovou stanici zdůraznil, že v otázkách péče o společný domov věřící nesmí být rozděleni. Poukázal na to, že náboženští vůdci by měli politikům vysílat silné signály o závažnosti situace v souvislosti s neodpovědným zacházením s přírodními zdroje, apelovat na vedoucí představitele států, aby převzali odpovědnost za budoucí osud planety.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

S ohledem na dnešní setkání zástupců náboženství a kultur na téma bratrství Hilarion připomněl papežova slova, že „svět bez bratrství je světem nepřátel“. Zdůraznil, že bez ohledu na rozdíly mezi lidmi jsme jako děti jednoho Boha jedna velká rodina.

„Jako pravoslavná církev v Rusku klademe velký důraz na mezináboženský dialog. Máme Mezináboženskou radu Ruska, v jejímž čele stojí moskevský patriarcha a která sdružuje zástupce čtyř hlavních náboženství naší země: pravoslaví, judaismu, buddhismu a islámu. Diskutujeme o mnoha důležitých otázkách a snažíme se najít společný postoj k aktuálním problémům. Jedním z našich cílů je vystupovat společně tak, aby politické nebo etnické napětí nebylo chápáno jako důsledek nenávisti mezi konfesemi. Věříme, že každá křesťanská církev má povinnost podporovat mezináboženský dialog.“

Jak řekl vyslanec moskevského patriarchy Kirilla, papež František je nejen vůdcem církve, ale především mužem modlitby, a právě modlitba křesťany spojuje a dává jim jednotu.

Arcibiskup Welby: Pro záchranu planety musíme jednat společně

Dalším ze signatářů dokumentu, který byl v pondělí 4. října podepsán ve Vatikánu a adresován hlavám států, byl canterburský arcibiskup Justin Welby, primas anglikánské církve.

V textu světovým lídru se objevuje výzva k zajištění nulových emisí uhlíku a finanční podpoře snižování emisí v nejchudších zemích. „Všechny vlády musí přijmout takový postup, který omezí nárůst průměrné globální teploty na 1,5 °C oproti předindustriálnímu období,“ uvedl.  Hlava anglikánského společenství v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas upozorňuje, že církve mají možnost jednat navzdory patové situaci, kterou často zaznamenáváme v politickém světě.

„Lidé odpovědní za investice v naší komunitě vytvořili koalici, která nám umožňuje zapojit se do spolupráce s firmami jako akcionáři a společně s nimi směřovat k nulovým emisím uhlíku. Využíváme svého vlivu, abychom posunuli byznys ve smyslu ochrany našeho společného domova. To však nestačí. Všichni musíme změnit své návyky – vlády, podniky i každý z nás. Vlády musí změnit obchodní pravidla a daňové zákony, aby podpořily zelenou ekonomiku budoucnosti. Podniky musí změnit své postupy a přejít na nulové emise uhlíku a náboženské skupiny se musí zapojit prostřednictvím iniciativ a apelů na změnu a na formování veřejného mínění.“

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 8. října 2021 Foto: CC Search – Justin Welby

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

2 Komentáře

  1. Nulové emise uhlíku – to je nové náboženství, které by církev neměla podporovat. Církev má hlásat spásu v Kristu.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář