Evangelikální představitel uprostřed mezináboženských skupin modlících se za prezidenta Javiera Mileiho

Po slavnostním složení přísahy v Národním kongresu se novopečený argentinský prezident Javier Milei zúčastnil mezináboženského obřadu v katedrále v Buenos Aires.

Při této události, kterou Evangélico Digital označil za neobvyklou pro prezidentskou inauguraci, si Milei, který je sám židovského původu, a několik ministrů jeho kabinetu vyslechli krátké projevy a přijali modlitby několika náboženských představitelů.

SOUVISEJÍCÍSpolu s evangelikály roste v katolické Latinské Americe i sekularismus

Portál The Christian Post informuje, že obřadu předsedal katolický arcibiskup García Cuerva a u oltáře promluvili také řecký arcibiskup Iosif Bosch, anglikánský biskup Brian Williams, předseda ACIERY a evangelikální pastor Christian Hooft, rabín Šimon Axel Wahnish a zástupce islámské komunity šajch Salim Delgado Dassum.

ACIERA, což je zkratka pro Křesťanskou alianci evangelikálních církví Argentinské republiky, je orgánem zastupujícím evangelikály v Argentině, který sdružuje 415 členů a více než 15 000 sborů po celé zemi.

Pastor Hooft nejprve vyjádřil prezidentovi závazek evangelikálních církví řídit se biblickým pověřením a modlit se za něj a za celý jeho ministerský kabinet a také za blaho všech Argentinců.

Poté požádal Boha o odpuštění za to, že se k němu mnohokrát obrátili zády a nedrželi se ho jako Vládce a Všemohoucího. Vyjádřil přání, aby Argentinci nepřijali prokletí chudoby, a modlil se za to, aby se Argentina opět stala prosperující a požehnanou zemí, jakou kdysi bývala.

Dále se modlil za moudrost, rozvahu a rozvážnost prezidenta, viceprezidenta a ministrů při provádění nezbytných změn a realizaci zásadních politik pro blaho všeho lidu.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 20. prosince 2023 Foto: Wikimedia Commons – Javier Milei

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář