Evangelikální skupina v Church of England: Manželství je mezi jednou ženou a jedním mužem

Londýn – Evangelikální skupina uvnitř Church of England pozměnila své vyznání víry tak, aby zahrnovala novou klauzuli potvrzující manželství jako svazek „mezi jedním mužem a jednou ženou,“ uvádí Christian Today,

Členové EGGS (The Evangelical Group of the General Synod) hlasovali pro podporu klauzuly, které byla přidána sekce zabývající se jejím přesvědčením o hříchu.

Nově vložená klauzule tvrdí: „Uznáváme Boží stvoření lidstva jako muže a ženy a neměnný standard křesťanského manželství mezi jedním mužem a jednou ženou jako správné místo pro sexuální intimitu a základ rodiny.“

„Činíme pokání z našich neúspěchů udržet tento standard a vyzýváme k obnovení závazku k celoživotní věrnosti v manželství a abstinenci pro ty, kteří nejsou manželé.“

Další nová klauzule potvrzuje Ježíše Krista jako jediného Spasitele lidstva z hříchu, soudu a pekla pro všechny, kteří k Němu přicházejí v pokáním a s vírou.

Rev John Dunnett, předseda evangelikální skupiny uvedl, že nová ustanovení odrážejí názory většiny evangelikálů v rámci Church of England.

„Jsem rád, že mohu oznámit, že Evangelikální skupina generální synody s naprostou většinou podpořila návrh, aby naše vyznání víry bolo v souladu s Evangelikální radou Church of England (CEEC),“ řekl.

„CEEC představuje a hovoří za většinu evangelikálů v anglikánské církvi a podporou navrhovaných změn EGGS prokázalo, že chce být součástí této rodiny,“ dodal Dunnett.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 18. července 2019  Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář