Evangelium pro všední den

Nová kniha Timothyho Kellera poslouží jako průvodce základními pravdami evangelia a křesťanského životního způsobu. Navazuje na osmidílnou sérii desetiminutových videí s autorovými promluvami a ukazuje, jak jednotlivé díly použít.

Obsahuje osm tématických okruhů: 1. Město: Svět, který je, 2. Srdce: Tři způsoby, jak můžeme žít, 3. Modlářství: Hřích pod hříchem, 4. Společenství: Místo pro změnu, 5. Svědci: Vzorové město, 6. Zaměstnání: Pečujeme o zahradu, 7. Spravedlnost: Život pro druhé, 8. Věčnost: Svět, který přichází.

Cestou mezi „světem, který je“ a „světem, který přichází“ dostane čtenář a posluchač možnost přehodnotit svůj život, zkontrolovat, kde stojí a jak by mohl tolik nepadat. Může zaostřit svůj pohled na smysl své vlastní existence, na hodnotu přátelství, oběti a lásky. Navrhované otázky a diskuzní okruhy vedou pěkně do hloubky a není snadné odpovědím nějak po povrchu uklouznout. Některé části vypadají jako praktický projekt. Lze se jimi velmi užitečně inspirovat ke konkrétním činnostem ve prospěch svých nejbližších, či svého okolí.

Doplňující a rozvíjející texty využívají kromě biblických odkazů moudrosti těch, kdo nás ve víře už předešli na věčnost či těch, jejichž úsudku, schopnosti formulovat biblické učení či objevovat nové významy starých pravd si vážíme. Poskytují vodítko k dalšímu studiu témat, která by nás případně zaujala.

Obsah knihy pomáhá nastavit jasné směřování myšlenek, modliteb a praktických skutků v životě každého křesťana. Buduje hluboké základy a srozumitelným způsobem vysvětluje důvody a principy. Nezůstává u péče pouze o vlastní duši a motivuje k dávání, nesení cizích břemen a ke skutkům milosrdenství. Okolní svět, hříšné město nebo naše zaměstnání neprezentuje jako cizí nepřátelské a nebezpečné území, z něhož se máme vydělovat. Naopak. Okolní svět, hříšné město a naše zaměstnání jsou ideálním prostředním pro nesení poselství Kristovy lásky.

Metodika knihy, její forma, je užitečně zpracovaný manuál k použití pro jednotlivce, ale lépe pro skupinu. Témata k diskuzi, otázky vyžadující hlasité odpovědi mohou téma aktualizovat a obohatit podle toho, v jakém prostředí se diskutuje a kdo se takové diskuze bude účastnit. Výzva ke každému členu domácí skupiny zní: Poznávej a nech se poznat. Miluj a nech se milovat. Služ a nech si sloužit.

Nejedná se tu o pár lekcí nějakého biblického vyučování, které probereme a jedeme dál. Jde tu o možnost skutečně do hloubky poznat sami sebe a své přátele, diskutovat o otázkách, které formulují, čemu doopravdy věříme, a tyto pravdy prakticky žít.

Když si vzpomenu na spoustu prokecaných skupinek s patnáctiminutovou modlitbičkou na závěr, je mi líto, že jsem tuto knížku neměla v rukou dříve. Mohl to být užitečný i příjemný čas.

Video kurz a studijní příručka k nahlédnutí zde –  Biblion – Timothy Keller: Evangelium pro všední den, Biblion 2018

Autor: Hana Pinknerová

 

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář