Evropské židovské sdružení představilo plán boje s antisemitismem

Paříž – Evropské židovské sdružení (EJA) na dvoudenní konferenci v Paříži představilo plán boje s antisemitismem v Evropě. Cílem iniciativy je zajistit, aby v každé členské zemi Evropské unie byl zmocněnec pro boj s antisemitismem a aby státy zároveň přijaly definici antisemitismu vypracovanou Mezinárodní aliancí pro připomínku holokaustu (IHRA), kterou loni přijal i parlament ČR. Sdružení také usiluje o zákaz prodeje předmětů s nacistickou symbolikou a aktualizaci školních osnov tak, aby podrobněji informovaly o historii Židů v Evropě.

Asociace chce rovněž pořádat informativní cesty pro politiky do komplexu někdejšího nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

V posledních letech začíná podle předsedy EJA Menachema Margolina být čím dál více patrné, že židovské obce nemají prostředky na to, aby vymýtily antisemitismus v Evropě samy. „Nyní si uvědomujeme, že cestou, jak bojovat s antisemitismem, je přenechat odpovědnost evropských vládám, ale zároveň dělat vše, co je v našich silách. Proto představujeme náš plán boje s antisemitismem,“ řekl rabín na konferenci, která se tento týden konala v pařížském Evropském centru pro judaismus. To bylo otevřeno loni v říjnu za účasti francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Plán EJA vypracovala na základě několikaměsíčních konzultací s experty, představiteli evropských židovských obcí, zástupci vlád evropských zemí a poslanci Evropského parlamentu.

Cílem plánu je docílit toho, aby projevy antisemitismu byly důsledně trestány podle zákona a aby evropské země aktualizovaly své školní učebnice a zakázaly jakékoli antisemitské stereotypy. Učebnice by podle EJA měly informovat o tom, jak Židé přispěli evropské společnosti v kulturní i vědecké sféře, a zároveň věrně informovat o hrůzách holokaustu a o tom, kam mohou vést projevy nenávisti. Pilotní projekty byly zatím realizovány v Polsku, Bulharsku, Estonsku, na Maltě, v Lotyšsku či v Litvě a návrhům na změny v učebnicích dějepisu již dalo zelenou Maďarsko. Součástí plánu jsou také školení pro mladé evropské Židy, která je mají lépe připravit na boj s antisemitismem a na komunikaci s úřady v domovských zemích.

Zároveň sdružení usiluje o plošný zákaz volného prodeje předmětů s nacistickými symboly za účelem zisku; jedinou výjimkou by byly předměty uchovávané v archivech, muzeích či školách, které podle expertů mají historický význam.

Každé tři měsíce hodlá sdružení pořádat informativní cesty do Osvětimi pro evropské politiky a jejich poradce. Na těchto cestách by kromě expertů měli hovořit také například přeživší holokaustu, oběti nedávných antisemitských útoků či bývalí neonacisté. Cílem cest je přimět politiky, aby proti antisemitismu důrazněji vystupovali ve svých domovských zemích.

„Antisemitismus se do Evropy vrátil. Je na vzestupu (…) Nálepkují nás, uráží nás, útočí na nás, bijí a vraždí nás,“ uvádí prohlášení EJA. „Boj s antisemitismem nemůže patřit jen Židům. Je to boj všech na tomto kontinentu a zejména Evropské unie a jednotlivých vlád,“ pokračuje text. „V Evropě jsou miliony občanů, miliony školních dětí, miliony měst, městeček a vesnic. Ačkoliv bychom si přáli, aby to bylo naopak, my Židé představujeme jen zlomek tohoto celku. Nemůžeme se dostat ke všem, i kdybychom měli tisíce aktivistů a dobrovolníků (..)Vlády musí být našimi partnery,“ uvádí plán.

Konference s názvem „Židé v Evropě: Spojeni pro lepší budoucnost“ pořádaná 24.-25. února Evropským židovským sdružením ve spolupráci s centrální konzistoří spojující židovské obce ve Francii se zúčastnili představitelé židovských obcí a organizací a zástupci vlád a politických stran z řady evropských zemí, včetně Francie, Německa, Británie Maďarska, Polska, Chorvatska, Nizozemska, Itálie, Švédska, Španělska či Ukrajiny. Na setkání také hovořil zmocněnec americké vlády pro boj s antisemitismem.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

Autor: ČTK  Datum: 27. února 2020  Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář