Fotografická výstava Tempus fugit II startuje v Chicagu a Bruselu

Fotografická výstava TEMPUS FUGIT II, která navazuje na TEMPUS FUGIT I, zahajuje v říjnu 2022 své turné v Chicagu a Bruselu. Česká katolická mise v Chicagu v osobě tamějšího velkorysého kněze Mons. Dušana Hladíka otevřela TF I cestu po americkém kontinentu. 

Volba pro české město byla vzhledem k poválečné misi čechoamerických benediktýnů v broumovském klášteře logická. Díky ní jsou farnosti na obou stranách oceánu v stálém kontaktu. Brusel pak představuje pomoc Evropské unie na obnově jedinečného souboru barokních sakrálních staveb. 

Dnes už neodmyslitelným podporovatelem těchto snach je poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský, který zahájí turné TEMPUS FUGIT II na Starém kontinentu v úterý 8. listopadu v budově Evropského parlamentu v Bruselu, během které bude rovněž představen kalendář pro rok 2023. 

Chicagský monsignor Hladík a výrazný evropský politik Zdechovský zastupují zmiňované neformální seskupení, mezi které patří dále emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, královéhradecký biskup Jan Vokál, královéhradečtí hejtmani včetně současného Martina Červíčka, vzácní podporovatelé z Ministerstva kultury a Ministerstva zahraničních věcí, akademická a odborná obec, laická veřejnost a v neposlední řadě samotní broumovští farníci a někdejší broumovští rodáci a jejich potomci.

Broumovské kostely patří mezi Národní kulturní památky

Začátek roku 2022 byl pro pandemii covidu-19 těžký. O to více potěšilo všechny podporovatele Broumovska lednové rozhodnutí vlády Petra Fialy o prohlášení broumovské skupiny kostelů za Národní kulturní památku. Tento významný milník reflektuje již pátý kalendář s fotkami národních kulturních památek. Autorem fotografií jak výstavy, tak kalendáře je bratislavský fotograf Dano Veselský s chotí Janou.

Říjnem 2022 tak začíná pokračování vpravdě nikdy nekončícího příběhu, ve kterém zmiňované fotografie jsou jeho malou a přece nepostradatelnou součástí. To, z čeho se může těšit široké spektrum veřejnosti, nejsou jenom částečně opravené kostely, ale zvláště vztahy, které vznikají díky zachráněným kostelům, jak svým názvem CHURCHILL zdůrazňovala první cesta do Chicaga v roce 2018. 

Obě výstavy a všech dosavadních pět kalendářů vzniklo díky výrazné podpoře Královéhradeckého kraje. Samotná cesta do Chicaga v říjnu 2022 se pak mohla uskutečnit díky finanční podpoře Města Broumov, obcí Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Křinice, Otovice a Vernéřovice, kterým tímto vyslovuji velké poděkování. 

Před samotnou prezentací výstavy, která proběhla během čtvrtého říjnového víkendu na půdě České katolické mise, došlo k důležitému setkání s generálním konzulem ČR v Chicagu Ing. Jaroslavem Kantůrkem. Výsledkem více než hodinové pracovní schůzky jsou další kontakty na české a německé krajany v USA, kterým bude možné rovněž prezentovat úsilí o obnovu celého broumovského regionu. 

Vzhledem k aspiracím Broumova na Evropské město kultury 2028 a odvážnou metu se jménem Unesco je možné označit. K tomu všemu jsou už pochopitelně v jednání místa prezentace výstavy v ČR, Německu a dalších státech Evropy. Všem podporovatelům – upřímné Pán Bůh požehnej! 

Fotografická výstava TEMPUS FUGIT I vznikla v roce 2013. Díky ní se zrodila dodnes řada aktivních kontaktů s lidmi nejrůznějšího vzdělání a společenského postavení. Šestnáct fotografických plátěných obrazů bylo během let 2013 – 2019 možné vidět celkem na 30 místech Evropy a USA, včetně Prahy, Mnichova, Bruselu, Paříže, Stockholmu, Varšavy, Ottawy, Chicaga a New Yorku. Čistý výtěžek po odečtení nákladů se překročil sumu 300 tis. Kč. Důležitější jsou však zmiňované kontakty. 

Autor: Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov Datum: 26. října 2022 Foto: TZ  

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář