Francie: stále více muslimů se obrací ke křesťanství

Francie – Stále více muslimů se obrací a přijímá křesťanskou víru. V katolické církvi ve Francii představují někdejší muslimové již 10 procent dospělých, žádajících o křest. V protestantských společenstvích dokonce 20 procent. Přijetí víry v Krista znamená ovšem v jejich případě zároveň velkou oběť. Za apostazi jim teoreticky v islámu hrozí trest smrti. V praxi bývají obvykle vyloučeni z rodiny a svého původního prostředí. Proto potřebují pomoc jiných křesťanů.

Poukazuje na to Marc Fromager, který byl do loňského roku 14 let ředitelem francouzské sekce papežské nadace Pomoc trpící církví (Kirche in Not). Nyní stojí v čele nově založené Misie Ismeria, která přináší pomoc konvertitům z islámu. Jméno nadace odkazuje k dceři káhirského sultána z 11. století. Otec ji pověřil úkolem obrátit tři uvězněné francké rytíře na Mohamedovu víru. Rytíři jí však vyprávěli o křesťanství, a jejich katechezi završilo zjevení P. Marie. Ismeria se obrátila na křesťanství a spolu s rytíři utekla do Francie.

Podle Marca Fromagera dochází dnes k posílené vlně konverzí muslimů ke křesťanství. Míra tohoto jevu je nepřímo úměrná působení církve, která v posledních desetiletích přistupuje k misijní činnost s velkou zdrženlivosti, zejména pokud jde o muslimské prostředí. Navzdory tomu však počet obrácení stále roste. Odhaduje se, že pouze v Iránu je dnes nejméně 800 tisíc konvertitů, v Indonézii se mluví dokonce o šesti milionech. Fromager přiznává, že  jde o jev těžko vysvětlitelný. Všechno ukazuje na to, že Kristus k sobě dnes přitahuje vyznavače Mohameda zvláštní silou. Je také pravda, že muslimové se vyznačují zvláštní duchovní citlivostí. Mnozí vyprávějí o soukromých zjeveních Ježíše a Marie. Na druhé straně mladí muslimové  – i v zemích s muslimskou většinou – stále častěji prožívají zklamání ze svého náboženství. Mnoho z nich to vede k ateismu, u jiných se posiluje zájem o křesťanství.

V každém případě někdejší muslimové po svém obrácení potřebují obvykle konkréní pomoc – a právě tím se zabývá Misie Ismeria. Kontaktuje farní a řeholní společenství, která jsou schopna přijmout konvertity a zajistit jim nezbytnou diskrétnost. Dalším aspektem činnosti nadace je reflexe nad islámem jako takovým. Podle Fromagera je to nezbytné, protože islám je ve Francii tabuizován. Novináři a publicisté se bojí promluvit na toto téma ve veřejné debatě, aby nebyli označeni z islamofoby. Zamlčování tohoto tématu, jakási úmluva o mlčení, však v podstatě znamená určitou formu závislosti – dodává ředitel Misie Ismeria v rozhovoru pro měsíčník La Nef.

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 14. září 2020 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář