František se modlí za rodiny oplakávající blízké a trpící nouzí

Vatikán – Papež František svěřil Pánu rodiny oplakávající své blízké nebo jinak trpící kvůli pandemické situaci. Pamatoval také na lékaře a zdravotnický personál bojující v první linii proti zákeřnému viru.

Na konci modlitby Anděl Páně papež František ujistil o své modlitbě všechny rodiny poznamenané pandemií nebo také vnitřními roztržkami. Po pozdravu všech, kdo sledují jeho promluvy prostřednictvím sdělovacích prostředků se obrátil se slovy útěchy k těm, kdo mají zraněné srdce:

„Pamatuji dnes zejména na rodiny, které v těchto měsících ztratily někoho ze svých blízkých nebo jsou zkoušeny následky pandemie. Myslím také na lékaře, zdravotníky a všechen zdravotnický personál, jehož velké nasazení v první linii boje proti šíření viru se výrazně promítlo do rodinného života. 

Svěřuji dnes zvláštním způsobem Pánu všechny rodiny, zejména ty, které jsou nejvíce zkoušeny nesnázemi života a ranami neporozumění a rozdělení. Pán, narozený v Betlémě, kéž všem dopřeje pokoj a sílu, aby mohly v jednotě kráčet po cestách dobra.“

Na závěr papež znovu zopakoval tři slova, která – jak klade na srdce všem rodinám – mohou významně přispět k prožívání svornosti: „dovolíš, děkuji a promiň“ – A když se pohádáte, prosím vás, vyslovte tohle „promiň“ dříve, než skončí den.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 28. prosince 2020 Foto: Wikimedia Commons – papež František

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář