Genderově neutrální toalety ve skotských školách

Edinburgh – Radní skotského hrabství East Renfrewshire David Macdonald informuje dopisem celou radu, že ho oslovili rodiče s obavami z genderově neutrálních toalet zřízených během letních prázdnin v základních školách.

Radní uvádí, že o těchto plánech sám nebyl informován, a říká, že někteří rodiče jsou tímto vývojem rozhořčení, rozzlobení a zmatení s tím, že se jedná zejména o rodiče dívek, které přicházejí do puberty a čekají první menstruaci.

„Buďme upřímní, chlapci často močí na záchodové sedátko, ať už ‚náhodou‘ nebo schválně.To si mají děvčata, jakmile se zavřou v kabince, napřed sedátko utřít papírem, a pak si na ně bez oblečení sednout? Dovedete si představit, s jakým odporem to musí dělat a jak je to nehygienická situace?“

Zmíněná školní zařízení mají kabiny uzavřené až do stropu a jsou na místě dřívějších chlapeckých pisoárů. Na školách jsou přitom jinde také záchody samostatně pro muže a ženy.

Na facebookové stránce pana Macdonalda jsou názory z obou táborů: Jeden diskutující píše: „Nedá se to říct vždy a o všem, ale tady je to na místě: „Šílenství politické korektnosti.“

Jiní tomu vyjadřují podporu, například: „Copak máte doma genderově odlišené záchody? Všichni je mají doma genderově neutrální a jsou spokojeni.“

Rada hrabství podle místních novin vysvětluje, že změny byly provedeny podle směrnice skotské vlády. Mluvčí informuje: „V souladu s pokynem skotské vlády umožnit genderově neutrální zařízení v našich školách všude, kde to je možné, budou se v budoucnu nahrazovat toalety uzavřenými kabinkami pro žáky s tím, že tito budou mít naprosté soukromí, pouze mytí a sušení rukou bude společné.

Vzhledem k uzavřeným kabinkám nebude přístup k toaletám vyžadovat samostatné hlavní dveře, což má výhody včetně významného snížení pravděpodobnosti nevhodného chování na školních toaletách, zvýší se tím úroveň soukromí a vytvoří se bezpečnější prostor pro děti a mládež.

„Jednotlivé školy budou spolupracovat s rodiči při hledání vhodného způsobu, jak takové toalety provozovat, což je již běžné u všech nově budovaných zařízení.“

 

Překlad: Jan Vopalecký, Zdroj: Christian Today, ilustrační foto: Wikimedia

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář