Halík kritizuje Duku za jeho slova o LGBT komunitě. Církevní představitelé podle něj mluvili jako „rozzlobení zahořklí staříci“

Praha – Profesor Tomáš Halík v rozhovoru pro Aktuálně.cz kritizoval kardinála Dominika Duku za slova na adresu homosexuálů i pochodu Prague Pride. Vadila mu také jeho podpora arcibiskupa Marka Jędraszewského, který nazval LGBT komunitu duhovým morem.

Kardinál Dominik Duka se před pražským pochodem ohradil vůči agresivní, a místy i nenávistné rétorice stoupenců ideologie LGBT. Dle jeho mínění je „zřetelné, že se nejedná o otázku práva menšiny na toleranci, ale o propagaci uvolněného životního stylu, který není zodpovědný, důstojný a krásný.“

Halíkovi vadí hlavně povrchní a agresivní rétorika, která není podložena korektními argumenty. To má za následek to, že se nevede o tématu věcný dialog a „přilévá se olej do ohně kulturních válek.“

Kardinál Duka v reakci na přítomnost skupiny lidí hlásících se k satanizmu a jejich podpoře Prague Pride uvedl: „Zároveň vnímám jako varovné, že témata LGBT ideologie se podle posledních zpráv rozšiřují i o ateistickou a satanistickou agendu, tedy o jevy, o jejichž odmítnutí nemůže být celospolečenských pochyb.“

Označení sexuální menšiny morem a přirovnání ke komunistickému teroru označil za „neschopnost duchovně rozlišovat.“ Halík se domnívá, že představitelé církve by „měli mít dar rozlišování,“ protože svým postojem jdou proti evangeliu, a „vyhánějí lidi z církve a odpuzují od ní zvláště mladé a přemýšlivé.“

„Aktivity LGBT jsou výkřikem: Přijměte nás v naší jinakosti! Reakce prelátů jsou výkřikem hrůzy: Náš svět končí a tomu přicházejícímu nerozumíme! Je to projev strachu, zloby a zoufalství, které už Kierkegaard nazval nemocí k smrti,“ řekl pro Aktuálně.cz Tomáš Halík.

Představitele církve vyzval, aby místo rozzlobené reakce plné „emocionální pěny,“ raději šli do kaple meditovat a zpracovali své emoce. Pak by podle něj mluvili jako Kristovi pastýři, a ne jako „rozzlobení zahořklí staříci.“

Halík již v srpnu v reakci pro Deník N vyjádřil pochopení, že „některé záměrně provokativní projevy“ na pochodu Prague Pride v Praze „mnohé církevní představitele vydráždí a některé vyděsí,“ ale vyzval představitele církve k „moudřejšímu, klidnějšímu a hlubšímu uvažování.“

„V době prolínání civilizací a proměn kulturních paradigmat se pochopitelně vynořují pokusy nově promyslet postoje k sexuálním menšinám, k chápání genderových rolí a struktury rodiny. Církve, skládající se většinou z konzervativněji smýšlející lidí, jistě mohou a mají vnést do veřejné debaty o těchto tématech kritické postřehy,“ napsal Halík.

K tomu, aby se církev mohla k aktuálním tématům vyjádřit a veřejnost reflektovala její hlas v citlivých tématech, je nutné nevytvářet „obrazy nepřítele“ nebo nálepky typu „homosexualismus“, „genderové ideologie“, „neomarxismus“, které by církev mohly diskvalifikovat, varoval Halík.

Ztotožnil se s názorem polského kněze Tomasze Dostatniho, který ke kázání arcibiskupa Jedraszewského uvedl, že „odporují evangeliu a vyhánějí lidi z církve.“

Kauzu polské církve přirovnal k Piťhovu kázání, kde „agresivní rétorika a neseriózní argumentace“ byla použita „místo zvěstování evangelia.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 7. září 2019  Foto: Wikimedia Commons – Tomáš Halík

Tags: ,,

10 Komentáře

 1. A napadlo třeba Halíka, že tomu přicházejícímu světu rozumíme až příliš dobře, a proto se nám nelíbí?

  Jsem jinak 3x mladší než sám Velký Vezír, takže je ironické, že on mluví o stařících.

  Odpověď
 2. Miroslav Menšík

  Profesor Tomáš Halík mi mluví ze srdce, když se z pastýřů stanou panáčci Mikulášové, je to smutný příběh.

  Odpověď
 3. Neomarxismus není nálepka, ale filosofie EU a globalistů. Když odmítli křesťanství a jediného Boha, tak si vytvořili své náboženství. Pan Halík by měl pochopit, že je také třeba umět říci jasně – NE a ne na všechno kývat. V tomto je falešný prorok.

  Odpověď
 4. Jan Krásenský

  Halík vede církev k pohanství.
  Svatý Pavel píše Galaťanům: „Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet! Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus. “
  Halík hlásá jiné evangelium, než to, které hlásali apoštolové. Bůh mu buď milostivý.

  Odpověď
 5. Vladimír Neškudla

  Dane,

  zatím jsem Vás jenom chválil, protože tento web je velmi dobrý a omezoval se na mezidenominační zpravodajství. Dnes však vidím tento článek, rozhovor s panem Kylarem a kritiku polského kněze, který se pochvalně vyjádřil na adresu PIS. Nikdo z osob, které jsou kritizovány neměl možnost se k tomu vyjádřit. Nedělejte to, neklesejte na úroveň Christnetu, který má své vidění světa nebiblického charakteru. Naprostou pravdu má první pán, který říká, že přicházejícímu světu rozumíme (kardinál Duka také) až příliš dobře a proto se nám to nelíbí. Součástí naší víry je také vést duchovní zápas s hříchem a se světem, nikoliv však s člověkem. Pokud svět nejde podle Božích zákonů, prorok se musí ozvat a možná to dělá nešikovně a mediálně neobratně, ale ozývá se. Běda mu, pokud by nekázal Evangelium! Jsem moc rád, že máme takového kardinála, jakého máme, zdá se mi, že Tomáš Halík na duchovní boj již rezignoval.
  Myslím si, že katolíci, kteří hledají pravdu v Písmu mají daleko více společného s letničními a evangelikály než s liberálními katolíky. Pokračujte, jak jste začali, držte se víry v Pána a dělejte dobrou práci.

  Odpověď
 6. Je pro mne dosti problematické spojit si apoštola Pavla, toho, který odvážně a přímo vysvětluje příčinu a hříšnost homosexuality, jako rozzlobeného zahořklého staříka a zároveň jako autora dopisu 1. Korintským 13.kapitoly – o lásce.
  Je možné, aby apoštol Pavel „trpěl“ nedostatkem pochopení a lásky? Ti, kdo obhajují homosexualitu zároveň i odhalují něco o svém nitru …

  Odpověď
 7. Apoštol Pavel se ale staral jen o své křesťanské komunity. Nemluvil do tisku nebo do rozhlasu či do televize. Nedávno tu napsal pan Vožeh, že církev nemá napomínat lidi, kteří neznají evangelium. Protože jde o pouhé moralizování, které není k ničemu.
  Mimochodem, pochybuji o tom, že církevní představitelé mají lásku jako apoštol Pavel.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář