Händelova skladba „Mesiáš“ nakrmila hladové a lidem pomohla zaplatit dluhy

Vánoce jsou časem, kdy mnoho lidí poslouchá skladby oslavující narození Krista. Pokud máte rádi vážnou hudbu, tak si jistě rádi vyslechnete „Mesiáše“ od Händela.

George Friedrich Händel se narodil v Německu, ale posledních několik let života strávil v Londýně. Händel byl váženým operním skladatelem, avšak zájem publika o jeho tvorbu začal v Anglii od určité doby upadat.

„Někteří lidé se domnívají, že prožíval autorskou krizi … a je docela možné, že uvažoval o návratu do Německa,“ řekl pro CBN News Martin Wyatt z londýnského muzea, zabývajícího se tvorbou tohoto německého skladatele.

Tehdy pro něj Charles Jennens vytvořil anglické libreto „Mesiáše“, v němž použil starozákonní a novozákonní texty dokumentující proroctví o Mesiáši, narození Krista, jeho smrt na kříži a jeho vzkříšení.

„Toto křesťanské poselství je částečně reakcí na tehdejší rostoucí zájem o deismus,“ vysvětlil Wyatt. Protože deisté nevěří v Kristovo božství, Jennens hledal způsob, jak deistickému myšlení čelit.

„Jennens psal „Mesiáše“ s velkým osobním zanícením. Byl pro něj velmi osobní misí. Jennens byl hluboce věřící člověk, velmi oddaný křesťan,“ poznamenal Wyatt.

Dochoval se dopis, ve kterém Jennens píše své přítelkyni Ruth Smithové o důležitosti skladby. Toužil, aby se dílo stalo slavným, protože jeho obsahem je tak důležité téma – život Krista – Mesiáše, kterého poslal Bůh.

Během psaní prý Händel tři týdny neopustil svůj dům. Poté, co dopsal slavný sbor „Aleluja“, řekl: „Myslel jsem si, že vidím před sebou celé nebe a samotného velkého Boha.“

V těch časech se vystoupení často organizovala jako benefiční koncerty, jejichž cílem bylo pomoci lidem zaplatit dluhy a dostat se tak z vězení, či zajistit jídlo pro sirotky.

Jeden dobový komentář o skladbě praví: „Mesiáš“ nakrmil hladové, oblékl nahé, pomohl sirotkům… více než kterékoli jiné hudební dílo v této nebo jakékoli jiné zemi.“

Skladbu „Mesiáš“ zakončil Händel zkratkou „SDG“ (Soli Deo Gloria), což znamená „Jedině Bohu patří sláva“.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 26. prosince 2019  Foto: Wikipedia – George Friedrich Händel

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář