Denní zamyšlení pátek 11. října

Běda těm, kdo na koně spoléhají, doufají ve vozy, že jich je mnoho, ale nedotazují se Hospodina.
Iz 31,1

Naše způsobilost je od Boha.
2K 3,5

Spoléhat na množství, masy, bylo v každé době pro mnohé lidi lákavé. Někteří velmi toužili tím davem pohnout. Jenže jakým směrem? I Bible mluví o množství, ovšem v rozličných situacích rozdílně. Důležitý je konečný cíl. Proto klade důraz na směr ke Stvořiteli. Člověk je často omámen svými aktuálními prožitky: Teď něco potřebuji, teď chci to a to. Nechci trpět, chci se mít dobře. Prosadit se. Dav mi k tomu poslouží. Ztratí-li se však Pán z prvního místa, jde to s člověkem z kopce. Prorok Izajáš ukazuje, že očekávání lidu je důležité. Je dobré toužit po dobrém, jen nezapomenout na nejdůležitějšího rádce.
Pane Ježíši, prosím o tvého Ducha. Chci se tě dotazovat, chci mít trpělivost. Už jsem zakusil, že i mne uschopňuješ, dáváš způsobilost.

Zj 2,8-11 * Mt 21,33-46

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář