Irští biskupové: Křesťané musejí jít příkladem a vítat migranty

Dublin – Irští katoličtí biskupové kritizovali používání netolerantního jazyka v diskusích týkajících se migrace a uprchlíků.

Reagovali tak na nedávné protesty veřejnosti proti usídlování žadatelů o azyl v irských městech a vesnicích a na volební kampaň, v níž řada kandidátů byla obviněna z rasistických řečí.

V prohlášení irské biskupské konference je uvedeno, že její účastníci „s obavami debatovali o užívání netolerantního jazyka ve veřejném a politickém diskurzu a o rostoucím nepřátelství vůči migrantům a uprchlíkům“.

Připomněli věřícím, že Bible vybízí křesťany, aby „šli příkladem slovy i skutky a cizince vítali“. Upozornili, že „jakákoli forma xenofobie je s křesťanstvím neslučitelná.“

Irsko se stále častěji stává cílovou zemí migrantů prchajících před válkou, i těch, kteří hledají lepší život. Dne 22. listopadu bylo nalezeno šestnáct migrantů ukrytých v kamionu na palubě trajektu směřujícího z Francie do Irska.

Začátkem prosince kritizoval arcibiskup Martin Diarmuid z Dublinu to, co nazval „novým jazykem rasismu“. Jak sám řekl, zděsil se, když stopy tohoto rasismu zpozoroval i mezi věřícími.“ Slova jako „uprchlík“ a „žadatel o azyl“ by v křesťanském srdci neměla vzbuzovat nic jiného než upřímné znepokojení, uvedl arcibiskup.

V porovnání s ostatními členskými státy Evropské unie je žádostí o azyl v Irsku poměrně málo – především kvůli ostrovní izolaci země. Například v loňském roce bylo přijato 3 673 žádostí o azyl, zatímco status uprchlíka byl přiznán 1 034 osobám.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum_ 9. prosince 2019  Foto: catholicbishops.ie

 

Tags: ,,

2 Komentáře

  1. Ve Svatém písmu je psáno : „Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. 8Proto si dejte pozor,abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. 9Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha.Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. 10Pokud k vám někdo přicházís jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. 11Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.
    Ježíš je tedy Božím synem, což Korán a jeho následníci odmítají. Takové tedy nemáme přijímat a ani ho vítat“.

    Jestli tedy biskupové vítají islamisty jsou spoluviníkem Satanovým a podílejí se na likvidaci křesťanství v EU.

    Odpověď
  2. Snad jsou páni biskupové stejně upřímně znepokojeni i osudy všech lidí, kteří skutečně trpí a jsou nuceni zůstat tam, kde jsou nebo spíše – byly – jejich domovy. Snad jsou též upřímně znepokojeni politikou světových velmocí, které si stále porcují a rabují svět, bez ohledu na katastrofické důsledky dotčených států. Snad jsou také upřímně znepokojeni nevratnými změnami, které probíhají v zemích, kde se migraci otevřela „stavidla“. Snad by křesťané měli být takovými roztomilými plyšovými medvídky, kterým nevadí, že až si s nimi svět dost pohraje a omrzí, pak je zahodí.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář