Jak pomáhat s radostí 

30. výročí ADRA Česká republika jsme prožili 12.5. vzájemnými setkáními, sdílením zkušeností, pohledem do historie i do budoucnosti, poslechem večerního koncertu virtuosa Pavla Šporcla a vše zakončili slavnostní bohoslužbou vděčnosti v sobotu 14.5.

Společně se všemi  přítomnými předchozími řediteli, současnými i  bývalými zaměstnanci, podporovateli z  církevních institucí, státních úřadů i dárci jsme si připomněli významné milníky třicetileté cesty, která měla a  má stále stejný cíl: pomáhat lidem v  nouzi doma i v  zahraničí.   

„Organizaci ADRA a  lidem, kteří v  této organizaci pracovali a  pracují je blízké nebýt lhostejný. A  za to jim patří mé velké poděkování. Díky soustavné a  důvěryhodné práci všech mých předchůdců, zaměstnanců i dobrovolníků dnes patříme mezi respektované humanitární organizace v  naší zemi. Tuto pozici chceme s  pomocí všech našich podporovatelů a  dárců i nadále rozvíjet. Chceme tu být spolu s  vámi pro druhé i mnoho dalších let,“ nastínil budoucí vizi organizace současný ředitel ADRA ČR, Radomír Špinka.   

ředitelé ADRA 1992-2022 s dortem od MasterChef Besky

V sobotu jsme pak pomyslně „rozkrájeli duchovní dort“ v podobě verše: 

Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. (Římanům 12:8) 

…a „rozdali“ jej formou otázek všem ředitelům ADRA 1992 – 2022 během společného inspirativního rozhovoru: ‚Kdo povzbuzoval je? Proč rádi někoho povzbuzují dodnes? Co pro ně znamená štědrost či píle v souvislosti s pomocí? Co se naučili v péči o druhé? Lze při pomáhání druhým „vydržet“ s radostí?‘…

Vážili jsme si také osobní účasti prezidenta ADRA International Michaela Krugera. Pociťovali jsme vděčnost za zprávu, že celosvětová ADRA se během své pomoci v  roce 2021 dotkla přibližně 34 milionů životů potřebných lidí. Dojal nás také nelehký soukromý životní příběh Michaela Krugera, který zazněl během jeho sobotního vstupu. 

President ADRA International Michael Kruger, USA

Obě události můžete celé shlédnout ze záznamu na youtube i vy: čtvrteksobota.  

Poutavý 12 minutový video dokument k 30. výročí a historii organizace ADRA přikládáme zde.  

Jsme vděčni za třicet let Božího přiznání k práci Adry doma i v zahraničí, za možnost podílet se na zlepšování podmínek důstojného života lidí zprostředkováváním jídla i vlastní obživy, budováním zdrojů pitné vody a zázemí pro základní hygienu, zdravotní péčí, podporou vzdělávání či návštěvou dobrovolníků u osamělých dětí i dospělých. 

Chceme šířit pozitivní vliv soucitné, nezištné pomoci do společnosti a těšíme se, že spolu s vámi tu budeme pro druhé i mnoho dalších let.

Martina Špinková

PR a FR ADRA

www.adra.cz

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář