Jak se pastoři ubrání zneužití své moci?

Pokud jde o prevenci pokušení zneužívání moci související s postavením a vlivem v církvi, dvě vůdčí evangelikální osobnosti se vyjádřily, že pastoři musí rozvíjet svůj modlitební život, který by se měl vyznačovat poctivostí a vědomím zranitelnosti.

Kyle Strobel, profesor na Talbotské teologické škole, a Jamin Goggin, pastor sboru Mission Hills v Kalifornii, varují, že každý pastor má někdy ve své službě pokušení světského způsobu používání moci.

Jedním ze způsobů, jak bojovat s tímto pokušením, říká K. Strobel, je kultivovat svůj modlitební život, jehož jádrem bude poctivost. Nabádá pastory, aby se zamysleli, ve kterých oblastech mohou být vystaveni pokušení zneužívat svou moc počínaje snahou, aby si více lidí stahovalo jejich kázání, a konče usilím, aby v lavicích sedělo co nejvíc lidí.

Strobel upozorňuje, že pastoři velmi často čtou Bibli proto, aby z ní kázali a vysvětlovali ji, ale neudělají si čas, aby procítili, jakou váhu jejich slova mají.

Goggin dodává, že podle Bible je úřad pastora v postavení moci, jemuž dodává autoritu sám Kristus. „Nejde o to, zda jsme v postavení moci, ale o to, jaký druh moci v dané chvíli uplatňujeme… Je to moc, kterou poznáváme ve své slabosti pro lásku a závislost na Kristu? … Přitom je modlitba nesmírně důležitá, záleží na tom, abychom s Bohem mluvili o konkrétních pokušeních, kterým čelíme ve chvíli, kdy kážeme, vedeme pastorační rozhovor a vůbec ve všech oblastech vedení života v církvi.“

Goggin ještě doplňuje: „Myslím, že potřebujeme různá přátelství, která nás mohou uchránit před pokušeními a mocí.“ Pastoři potřebují mít přátele nejen mezi pastory, ale také mezi lidmi ze sboru a je dobré být za dobře i s lidmi mimo církev, které nijak nedojímá to, že jsme pastoři.

„Takové vztahy jsou velmi důležité. Lidé zvenku si nás váží ne pro naši autoritu v církvi. vztahy s nimi nás uzemňují a poskytují užitečné zrcadlo pokory v našem povolání.“

Již dříve řekl Jimmy Evans: „Všichni jsme lidé a myslím, že pastoři, kteří nějak upadli, se začali izolovat… Izolace je jednou z nejsilnějších Satanových zbraní. Ďábel působí v tmě. Jako pastoři nemůžeme vést svůj soukromý život tak, aby ho druzí neviděli. Proto pastoři padají a může se to stát komukoliv.“

Ronnie Floyd, pastor z Cross Church v Arkansasu říká, že duchovní boj se týká pastorů stejně jako všech ostatních a povzbuzuje věřící ve sboru, aby se „scházeli a modlili za svého pastora, za ochranný štít kolem něho, a za to, aby dokázal rozpoznat, že něco není v pořádku, a uměl utéct jako Josef před Potífarovou ženou.

 

Překlad: Jan Vopalecký Zdroj: The CHristian Post  Foto: Unsplash – ilustrační 

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář