Jan Rozek: Největší problém je urážení Boha a hanobení víry. Rozhovor o protestu proti divadelní hře

Praha – Divadelní hra Naše násilí a vaše násilí chorvatského režiséra Olivera Frijiče, ve které Ježíš sestupuje z kříže a znásilňuje muslimku, vyvolala řadu emocí a nesouhlasných reakcí nejen v křesťanské veřejnosti. Křesťané hru kritizuje za hanobení symbolů a urážení Boha. Divadlo hru i přes protesty nestáhlo z nadcházejícího festivalu a hra se veřejnosti představí již tuto sobotu. Jan Rozek je jedním s organizátorů protestu, který křesťané v Brně plánuji na sobotní podvečer.  V rozhovoru pro Křesťan dnes uvedl své důvody protestu a detaily plánované akce.

V čem vidíte největší problém hry Naše násilí a vaše násilí?

Největší problém je nasnadě. Je to urážení mého Boha a hanobení víry a křesťanských symbolů. Víte, jako malé dítě jsem si ještě vytrpěl ponižování, ústrky a veřejné vysmívání organizované učiteli škol vůči nám, kteří jsme chodili do náboženství. Po revoluci se to děje skrytěji, ale pořád jsme jako křesťané zesměšňováni a je námi pohrdáno dle zvyku z předchozích let.
Na co si ale zvyknout opravdu nelze je hanobení Pána Ježíše. To si nedovolili ani komunisté. Ti v této kauze varovně pozvedli hlas, že není dobré hanobit a znevažovat žádnou víru.

 

Proč jste se rozhodl spoluorganizovat petici proti této hře?

Dokumenty II. vatikánského koncilu nás laiky jasně a důrazně vybízejí k větší aktivitě k dobru církve, hlásání evangelia  a obraně víry. Tím, že se snažím lidem vysvětlit proč je zesměšňování Krista pro mne nepřijatelné, že je to můj Bůh s kterým mám blízký vztah jako třeba s mojí manželkou, tak i někteří nevěřící lidé a vlažní křesťané chápou, že minimálně v rovině slušnosti, to není přijatelné ani pro ně.

 

Jak na petici reagovali představitelé církví a osobnosti z křesťanského světa?

Petici podepsalo několik biskupů a dalších představitelů církví. Máme podporu od otce Dominika kardinála, který statečně vyzval všechny křesťany k projevení odporu vůči této hře.

Velkým překvapením pro mne byli lidé, kteří mají důležité posty v křesťanských médiích a odmítli se od začátku o tomto tématu vůbec bavit. I když vím, že jim  mnoho lidí psalo. Téma náboženských práv a svobod, urážení náboženských symbolů a Boha nebylo a není pro ně zajímavé. Asi všichni známe křesťanské osobnosti, které se prezentují v médiích po mnohá léta jako etalony víry nebo bojovníci za lidská práva. Obeslal jsem asi 200 osobností křesťanského světa a veřejné společnosti s podrobným vysvětlením, ale výsledkem je velké ticho. Na toto hlasité ticho důrazně poukazují mnozí lidé stojící mimo struktury církví a kladou mnohé otázky.

 

Setkal jste se i s křesťany, kteří petici kritizují a proč?

Většina křesťanů nemá s peticí problém. Naopak je mnoho lidí, kteří ji spontánně nechávají podepisovat před kostely. Podepisují ji i mojí nevěřící kamarádi, kteří vidí jasně, jak divadlo ponižuje křesťany a ptají se jak je možné, že 30 let od revoluce v naší liberální společnosti můžeme někoho diskriminovat.  Někteří lidé se spíše bojí, aby se to celé nějak nezvrhlo v násilí. Bojí se, aby se k nám nepřidali extrémisté, kteří celou myšlenku zničí. Proto jsme dali na FB jako první zprávu toto vyjádření: Motivem našeho nesouhlasu s uvedením hry „Naše násilí“ je náš osobní vztah k Ježíši Kristu Božímu Synu. Nechceme, aby byl tak hanoben. Samozřejmě se distancujeme od politizovaných protestů některých uskupení a jedinců, kteří se také nesouhlasně vyjádřili k uvedení hry. Zejména se distancujeme od těch, kteří spojují svůj nesouhlas s nacionalistickými, xenofóbními, rasistickými, či jinak radikálními a extrémistickými postoji. Též se distancujeme od neslušných, agresivních a křesťanským postojům vzdálených komentářů a od agresivního a neslušného napadání autorů hry, organizátorů festivalu, magistrátu města Brna a vůbec zastánců představení. Jde nám o to poukázat, že není košer urážet víru našich přátel, nikoliv se přivazovat k divadlu.

 

Krajský soud zamítl návrh na předběžné opatření, které mělo vest k zákazu hry, co říkáte tomuto rozhodnutí?

Krajský soud, státní zastupitelství i policie a samozřejmě město Brno mají velkou zodpovědnost, kterou by si měli uvědomit.
Vždyť, co může dělat člověk, který je hluboce urážen a ponižován? Když zkusil věc vysvětlit politikům, posbíral podpisy? Když se poté tedy obrátil na policii, státní zastupitelství a soudy? A všichni odpověděli, že věc ani nezkusí vyšetřit?  Jakou odpověď dává policie a justice veřejnosti? Ano, vy křesťané jste lidé té poslední kategorie. K nám do Brna nemusí nikdo přijet ze zahraničí, aby zde vykonal teroristický čin. Naše soudy a policie si prostě takové lidi vyrábějí sami. Jsem proti jakémukoliv násilí, ale bojím se, že frustrovaný člověk, který nenašel nikde zastání, může jednat zkratkovitě. Prosím Boha, aby nic takového v budoucnu v naší zatím poklidné zemi nenastalo. Ale několik tisíc lidí na to v petici poukazuje. Bojí se, že se bude opakovat dříve nebo později situace, jakou známe z redakce Charlie Hebdo nebo v klubu Bataclan a další. Kdo bude poté zodpovědný? Pan primátor, pan Hollan za kultůru, pan Glaser za národní divadlo nebo státní zástupkyně  a policie?

 

Jak bude probíhat nadcházející demonstrace v Brně?

Je to spíše pokojný protest nebo hapenning. Bude od 18 30 asi do 19 30. U divadla budou příznivci pana Dr. Miroslava Sládka vytvářet uličku hanby, proto jsme se přesunuli, jak jen to šlo nejdál a nebudeme tedy u divadla. Najdete nás na zelném trhu pod kašnou Parnas. Jsme tak zcela odděleni od všech ostatních. S policií máme výbornou spolupráci, proto aby náš protest byl poklidný. Tedy těšte se na projevy a hudební doprovod. Přijďte se ukázat Pánu a Brnu, že chcete jen žít ve společnosti, kde i křesťané mají svá práva a nejsou občany druhé kategorie a že není dobré urážet jejich Boha. Kdo dává přednost modlitbě tak v kostele sv. Maří Magdalény je duchovní program od 18 asi do 20 hod., který vede otec biskup Pavel Konzbul.

 

Hra bude v Brně uvedena tuto sobotu, myslíte si, že je tomu ještě možné zabránit?

Samozřejmě, stačí jen trochu chtít. Město, policie i státní zastupitelství to může udělat jediným rozhodnutím. Je více než zřejmé, že jde o trestný čin § 355 a  §356 trestního zák. Je třeba se zamyslet nad tím, že to  výrazným způsobem ničí společenský smír. Myslíte si, že když někomu plivnete do tváře, tak se nic neděje  a je možné okamžitě spolupracovat na jiných projektech? Nebo je třeba se omluvit, sjednat nápravu?

 

Autor: Michal Nosál  Foto: divadelnisvet.cz

7 Komentáře

 1. Tato hra není podněcováním nenávisti ale naopak odhalením nenávisti každého druhu na všech stranách.
  Odkrývá lidskou slabost v tom, že člověk dokáže vidět a odsoudit pouze to násilí, které se stalo ze strany někoho jiného a téměř zpravidla popírá násilí, které se odehrálo ze strany naší.
  Tato lidská slabost byla odhalena tímto představením a také hysterií, která se ze strany mnohých křesťanů strhla.
  V této hře není ve skutečnosti ponižován Kristus, ale jeho falešní následovníci, kteří v jeho jménu páchali násilí.
  Kristus je ve hře pouze jakýmsi symbolem tohoto násilí. Představa, že nevěřící herec má potřebu ponižovat a vysmívat se Kristu je nesmyslná. Kdo chce vidět, vidí o čem ta hra opravdu je a co má říci.
  Nikdo Krista nikdy neponížil před tímto světem tak moc, jak to udělala církev. A osobně věřím, že tato hra nemá tu moc aby Krista ponížila. To právě reakce ze strany některých křesťanů Krista ponižují a dělají z něho nemohoucího chudáčka, kterého se musejí zastávat.
  Nebo si někdo opravdu myslí, že člověk, který navštíví toto představení bude nenávidět pána Ježíše, protože v této hře byl použit jako symbol násilí páchaného křesťany?
  Ne. Člověk, který toto uvidí a má jen trošku rozumu, tak po shlédnutí přestavení bude jen více chápat, že násilí je špatné, ať už je pácháno ve jménu kohokoli a jakkoli se zaštiťuje pravdou a láskou.
  Nevynášejme plytké soudy z rozhořčení ale vyvozujme spravedlivý úsudek!
  To kvůli věřícím je jméno Boží v porouhání, jak říká bible. Ne kvůli takovým představením.
  Jestli tedy opravdu Krista nosíme v sobě, přestaňme si hrát na inkvizici, a ukažme svým životem a přístupem jaký Kristus je doopravdy. Pak nebudou umělci Krista používat jako symbol násilí.
  Díky všem za zamyšlení se.

  Odpověď
  • Zkusme postavit scénář obráceně. Pan Mohamed slézá ze své ubohé osmileté manželky a vzápětí znásilní křesťanku. Dovolili by si herci onoho divadla hrát takovou hru? Asi ne. Nebyli by si jisti, zda ještě dojdou ke svému autu a co se stane, až otočí klíčem startéru.
   Urážet Ježíše Krista je tak jednoduché! Ovšem, pokud se mylně domníváme, že po smrti nic není. Pokud nám nevadí, že se chováme jako Jidášové vůči naší kultuře. Pokud je nám lhostejná budoucnost vlastních dětí a vnoučat.
   V tomto případě mají „ruce od krve“ nejen ubozí herci toho divadla, ale i všichni zaměstnanci až po posledního kulisáka, který se na uvedeném představení nějak podílel. J. Šilar

   Odpověď
 2. „Kristus je ve hře pouze jakýmsi symbolem tohoto násilí.“ – aha… Kristus je symbolem násilí – tak fajn. Ne, nezlobte se, ale i když to vypadá fajnově, máte to popletené. Církev je tělo Kristovo, my jsme tělo Kristovo. Nikdo jiný než my sami se proti pijavicím a ovádům, kteří štípají a sají krev z těla, neohradí. Nesají ji obrazně, ale reálně – ti lidé z toho žijí. Pan Frljič a spol. žijí z ponižování křesťanů a ubližování Církvi. A jestli chcete mlčet – mlčte. Budeme se i za Vás modlit, neboť síla modlitby je silou Boží a té je každému zapotřebí – někomu ale více, protože se zjevně rozhodl žít v ponížení a to pak již není stvoření k obrazu Božímu.

  Odpověď
  • S obsahem by se dalo v něčem s autorem snad souhlasit, ale forma je již za hranou. Když půjdeme dále – tak na jevišti pedofil znásilní batole a bude to vydáváno za umělecké sdělení.

   Odpověď
 3. Pokud jde o falešné následovníky, mělo to tak být podáno. Pokud je znázorněn Ježíš Kristus, který sestoupí z kříže, aby znásilnil muslimku, jde z mého pohledu o úmyslný útok na křesťanství jako takové. Navíc pan (či soudruh- možná by byl tento termín přesnější) Frljič sám pravil, že co je pár obětí, roztrhaných bombami a útoky teroristů proti mrtvým muslimům, za což nesou zodpovědnost křesťané… Potom jde o zcela záměrné překreslování reality, spojené s úmyslným útokem na křesťanství. Zde nelze mlčet (abych užil slova zesnulého otce kardinála Berana), zde je třeba se proti tomu vymezit. Náš protest bude jasný, ale poklidný a jde nám čistě o znevažování symbolu naší víry, Ježíše Krista. Za sebe bych navíc dodal, že pokud chce někdo provozovat hru, která takto útočí na nemalou část společnosti, měl by ji provozovat za své, ne za peníze z daní, tedy i moje peníze a peníze mých křesťanských přátel. Nejde tu ani omylem o inkvizici, jak zlovolně podbízí autor předešlého příspěvku (dle všeho fejkový profil někoho jiného), ale o protest, na který máme právo. Nehodláme nikoho vraždit, střílet a likvidovat, jako se stalo v Charlie Hebdo, jen vyjadřujeme odpor a nesouhlas. Na to máme z Ústavy plné právo a jako křesťané i povinnost… je -li kolega Chatul křesťanem, měl by se k nám připojit, protože… byl jsi tam, když byl křižován můj Pán ?… byl jsi tam, když bděl v Getsemane sám?…byl jsi tam, když na kříži skonal Pán?… Já budu v sobotu tam, kde je mojí povinností být – na demonstraci.

  Odpověď
  • Za smrt muslimů prý nesou odpovědnost křesťané. To nelze šmahem vyřídit, ale stálo by to za diskusi, případně vyjádření odborníka.

   Odpověď
 4. Začnu svůj komentář útržky z písně: „Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?“…“Byl jsi tam, když na kříži skonal Pán?“
  Já osobně vím, kde jako křesťan budu v sobotu v podvečer – na pokojné demonstraci proti divadelní hře pana (či soudruha- to je asi přesnější oslovení) Frljiče, která zcela jasně uráží křesťanství jako celek a navíc znevažuje jeden ze symbolů mé víry, Ježíše Krista. Pan Chatul (hezké alias pro fejkový profil) nebude asi křesťanem, protože jeho argumenty jsou zcela z opačného břehu. Neberu mu je, má na ně právo. Ale jsou zcestné a liché. Dovolím si nastínit ještě jeden aspekt- ekonomický. Pokud někdo dává Krista, tedy symbol mé víry, mého náboženství, jako symbol násilí, potom se musím ozvat- slovy zesnulého kardinála Berana – NEMLČTE !! Zde křesťané mlčet nemohou a nesmějí a všichni ti, kdo mlčí, by měli zpytovat svoji víru… Zcela mylně zde píšete o inkvizici, my nejde´me nikam do Charlie Hebdo střílet a vraždit, my vyjádříme modlitbami, a pokojnou demonstrací naše znechucení a náš odpor vůči tomu, jak autor útočí na naši víru a její symbol. Díky za zamyšlení se…

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář