Jan Rozek: Oběti od církve očekávají přijetí a omluvu

Jan Rozek popisuje situaci kolem své iniciativy pomoci obětem sexuálního násilí v katolické církvi, od níž se však církev distancovala.

Dokázali jste najít nějaké společné řešení s katolickou církví, která se oficiálně od těchto vašich kroků distancovala?

 Pokorně ho hledáme a stále dokola píšeme otcům biskupům a prosíme o schůzku. Tento týden jsme se sešli se zástupci řeholních společenství a ozval se mi J. E. arcibiskup Charles D. Balvo, apoštolský nuncius a nabídl nám schůzku.

Co říkáte na závěry vatikánského summitu k této problematice?

 Jsem nadšen úsilím papeže Františka a Kongregace pro nauku víry a jejího druhého sekretáře Mons. Scicluny.

Jak se vyvíjí vaše iniciativa pomoci obětem sexuálního násilí v církvi? Kolik obětí vás od spuštění stránky kontaktovalo?

Kontaktovala nás necelá stovka osob, ne všechny jsou oběti. Oběti se pomalu vypovídávají a vypisují ze svého zranění. Zatím si žádají jen psychologa nebo psychoterapeuta. Obrací se na nás kněží, dobří pastýři, kteří se těmto lidem na okraji církve nebo již mimo církev snaží pomoci v jejich duchovním směřování. Hlásí se nám psychologové a právníci i poradny, které nabízejí svoji pomoc.

S kým vším při pomoci obětem spolupracujete?

S těmi, o něž nás oběti poprosí. Nyní s psychology a kněžími.

A kněží nemají zábrany se podílet?

Je třeba se pobavit o chápání poslušnosti v církvi. Zatím problémy nemají.

O jaký počet kněží se jedná?

Do dvacítky kněží.

Co tyto oběti od církve očekávají?

Jen přijetí a omluvu. Jsou jako vyhnané ovce od stáda, které se dívají, kdo si jich všimne a pomůže jim. Nežádají peníze ani žaloby.

Podle vašich znalostí zůstali tito lidé i nadále členy církve?

Jak to říci, jednou katolík vždycky katolík. Tedy podle mne v církvi jsou, i když se tak necítí, nemohou s ní žít nebo z ní chtějí vystoupit. Je to na nás všech – zkusme jim pomoci, staňme se dobrými pastýři.

Jak hodnotíte kroky kardinála Duky v souvislosti s trestním oznámením na neznámého pachatele kvůli reportáži v České televizi?

 Oběti to komentují s velkým rozhořčením jako další krok k tomu aby se bály vypovídat, protože je osloví policie a budou mít problémy. Také mi dnes oběti napsaly, že dále nemají jistotu, že je kardinál nezničí. Upozorňují, že je to v přímém protikladu s jinými jeho slovy.

Nejvyšší zmocněnec papeže Františka pro otázky zneužívání zdůraznil, že „musíme opustit panikou vedený přístup, který klade dobré jméno instituce nade vše ostatní.“ „Tyto postupy totiž nakonec pověst instituce ničí, ba jsou přímo kontraproduktivní.“ Jak dodal s naléhavostí arcibiskup Scicluna, „musíme se zbavit veškerého pokušení zametat zločiny. Pouze pravda nás osvobodí.“ Pokud totiž „máme na těle církve nějakou nemoc, musíme se s ní vypořádat, nikoli ji skrývat, protože jinak poroste a způsobí větší škody.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi podílet?

 

 

Autor: Michal Nosál  Foto: screenshot FTV Prima – Jan Rozek  

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář