Ježíš Kristus a islám Aneb islám a jeho vztah k Ježíši a křesťanství

V předkládané knize autor zkoumá, jak se k učení Ježíše Krista staví islám, a zabývá se otázkou ideologických a teologických rozporů mezi těmito dvěma světovými náboženstvími. Lhoťan se tak snaží překlenout mnohdy příliš povrchní pohled na islám formulovaný propagátory mezináboženského dialogu.

Kniha poukazuje nejen na zásadní rozdíly mezi interpretací postavy Ježíše Krista v islámu a křesťanství, nýbrž také poukazuje na problémové části mezináboženského dialogu, kdy křesťané mnohdy podléhají strachu z kritiky kontroverzních části islámu. Přitom by však části islámu, jež jsou neslučitelné nejen s křesťanstvím, ale i s civilizovanou společností ctící humanitu a lidskou svobodu, neměly být přehlíženy.

V Čechách a na Moravě bývá součástí islámské misie místy až agresivní a lživá agitace zaměřující se proti křesťanství, kdy je muslimy využíváno protikřesťanských a protikatolických nálad v české společnosti. Tato kniha proto představuje sumarizaci základních faktů potřebných pro pochopení problému islámu a islamizace, a to nejen křesťany, ale i ateisty.

Byť je autor bývalým muslimem, jenž se po studiu života Ježíše Krista přiklonil ke křesťanství, uctívá jako zásadní hodnotu danou Bohem právo na svobodu přesvědčení. Jeho kniha tedy není zamýšlena jako prezentace pozitivního obrazu křesťanství na úkor islámu či ateismu, spíše má být české společnosti jakýmsi varováním, poněvadž vlivem současné expanze islámu podpořené vymíráním křesťanského společenství mohou již příští generace žít ve společnosti islámem formované. Na příkladu takovýchto společností podřízených islámskému právu se dnes již ukazuje, že i středověká křesťanská netolerance byla oproti vládě islámu jen „procházkou růžovým sadem“.

 

Předmluva autora k druhému vydání

Když jsem v roce 2014 vydal poprvé tuto knihu, myslel jsem si, že zájem o ni bude malý. Jaké ovšem bylo mé překvapení, když se celý náklad prakticky za necelý rok rozebral a dotazů na další vydání mi začalo přicházet stále více. Myslím si, že to je jeden z důkazů, že náš národ není nábožensky chladný, pouze má odměřený vztah k organizovaným církvím, ale rozhodně není ateistický.

Zároveň z debat v desítkách diskusí s občany a křesťany, které jsem absolvoval v letech 2014/2015 se ukázalo, že prostí lidé a věřící křesťané se nedokáží spokojit s oficiální prezentací islámu jako „mírumilovného“ a ke křesťanství tolerantního náboženství, ale ani s postoji některých církevních představitelů a teologů, kteří je přesvědčují o stejných základech a hodnotách islámu a křesťanství. Také mne zaujalo, že ve stále rozjitřenější veřejné debatě o islámu a přistěhovalectví muslimů do České republiky se obhájci islámu uchylují ke kdejakému útoku na sebemenší kritiku vůči islámu, ale mou knihu nechali úplně bez jakékoliv kritiky či napadání.

Podle mne to jen dokazuje, že informace, otázky a fakta obsažené v této knize jsou pro ně těžko vyvratitelné a nechtějí jim dělat „reklamu“ či nějak upozorňovat na tento spis. Ovšem právě proto, že ze strany některých obhájců islámu a křesťanských teologů a duchovních je zde snaha utajit kontroverzní aspekty islámu a jeho případnou neschopnost žít v míru s naším křesťanským i ateistickým prostředím a hlásat jen pozitivní vztah k islámu a přistěhovalectví jeho vyznavačů do naší vlasti, právě proto je třeba ještě více vzdělávat nejen ateisty, nekřesťany, ale i křesťanský lid v této problematice.

Myslím si také, že křesťané se nemohou divit vítěznému pochodu vyznavačů islámu skrze Evropu, když hlásání evangelia a prosazování křesťanských hodnot bylo některými teology a církevními představiteli zrušeno a nahrazeno mezináboženským dialogem a hlásáním bezbřehé reformace křesťanství k obrazu ateistickému a marxistickému. Toto druhé vydání jsem rozšířil o několik kapitol věnujících se jak duchovním tématům, tak i praktickému soužití muslimů s křesťany. Připojil jsem i předmluvu k druhému vydání od jednoho z našich křesťanských řeholníků. Snad vám čtenářům tato kniha pomůže lépe pochopit problematiku islámu z náboženského hlediska. A snad i pomůže těm z vás, kdo islám nekriticky obhajují, pochopit jeho negativní stránky.

Byť kniha je o islámu a křesťanství, je užitečná i pro ateisty a nekřesťany, kteří v této tématice nemají příliš mnoho znalostí. Již jsem se setkal s bývalými muslimy, kteří přijali islám na základě islámské propagandy, jež lže o křesťanství, a když si tito lidé přečetli fakta o problematice islámu a křesťanství, uznali svůj omyl a islám opustili. Pevně věřím, že já, prostý věřící hříšník, budu moci na konci svého života vyznat spolu s apoštolem Pavlem: „Dobrý zápas jsem zápasil, běh jsem dokončil, víru udržel“.

Ježíš Kristus a islám Aneb islám a jeho vztah k Ježíši a křesťanství

 

Druhé rozšířené vydání

Lukáš Lhoťan

ISBN:978-80-906030-4-2

Popis: 1× kniha, brožovaná, 120 stran, česky

Rozměry:14,5 × 20,5 cm

Knihu si můžete zakoupit zde:

 

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář