John Darby a teologie dispencionalizmu

Křesťanský historik a autor podcastu 5 minutes in Church history, Stephen Nichols se ve svém pravidelném středečním dílu zabýval osobou Johna Darbyho a jeho teologií dispencionalizmu, která do velké míry ovlivnila evangelikální hnutí v pohledu na národ Izrael nebo na eschatologii.

Dispencionalizmus nazval Nichols teologickým hnutím, které začalo v devatenáctém století a začalo růst hlavně ve dvacátém století. Autorem tohoto proudu na počátku byla postava Johna Darbyho, který se narodil v roce 1800 ve Westministru, ale měl irské kořeny.

Když dosáhl dospělosti, šel studovat na Trinity College v Dublinu. Tam vynikal jako bystrý student a zapojil se do překladu Bible do němčiny, holandštiny a francouzštiny. Měl dokonce svůj vlastní anglický překlad celé Bible.

Darby byl známý díky dvěma věcem – byl při zrodu Církve bratrské v Plymouthu a byl otcem teologie dispencionizmu, která byla rozvinuta hlavně v 30. a 40. letech 19. století. Existují čtyři významné rysy dispencionizmu, které načrtl Darby a poté je ostatní dále rozvíjeli.

První je rozdílný pohled na Izrael a církev. Darby učil, že existují dva Boží národy s tím, že Bůh má jedinečný plán pro Izrael a jasný a jedinečný plán pro církev.

Druhým rysem dispencionalizmu spočívá v tom, že Písmo je rozděleno na různé časové úseky, když Bůh jednal s lidstvem různým způsobem. Třetím rysem je doslovná hermeneutika, která se aplikuje na proroctví a apokalyptickou literaturu. A tato doslovná hermeneutika vede ke čtvrtému rysu, který zahrnuje události posledních dnů, jako je vytržení, po kterém podle Darbyho má dojít sedmiletému soužení, a potom následuje druhý příchod Kristův, který vystřídá tisícileté království.

Byly to hlavně tyto dvě věci, které pomohly dispencionalizmu se stát velmi populárním ve dvacátém století. Prvním je spojován se školou Moody Bible Institute v Chicagu, která se stala velmi populární po celém Spojeném království i ve Spojených státech, a učila teologii dispencionalizmu. Dalším byly prorocké konference, které se staly populárními počátkem dvacátého století po celé Americe.

John Darby zemřel v roce 1882.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 30. dubna 2020  Foto: Pixabay – John Darby

Tags: ,,,,

2 Komentáře

  1. Myslím, že stojí za zmínku ještě aplikace 2. rysu – tedy že zázraky a znamení, duchovní dary jsou omezeny na dobu Ježíše Krista a jeho přímých učedníků, od kompletace Nového zákona je již Bůh v církvi nepoužívá.
    Tato teologie stojí za odmítáním charizmatického hnutí částí evangelikálů, které dříve mělo mnohem ostřejší formu než dnes.

    Odpověď
  2. Lukáš Gwoždz

    Jen drobná oprava překladu. Sousloví „církev Bratrská v Plymouthu“ může evokovat nějákou spojitost s českou Církví bratrskou, která však z tohoto hnutí nepochází. Lepší a obecně rozšířený překlad pro následovníky Darbyho a dalších je „bratrské hnutí“ (angl. „Brethern movement“), nebo Plymouthští bratři (v originále „Plymouth Brethern“)…

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář