John MacArthur: Křesťanství bez pohoršení není křesťanstvím

Sun Valley – John MacArthur nedávno uvedl, že zatímco jeho pohled na žhavé téma homosexuality je kontroverzní, jeho cílem jakožto pastora je „každého pohoršit“, protože každý druh křesťanství, který „nepohoršuje“, není křesťanstvím vůbec.

Ben Shapiro, spisovatel a konzervativní osobnost, se v interview tázal MacArthura, jak vykládá jisté „složité pasáže Písma“ a poukázal konkrétně na pasáže zabývající se homosexualitou.

MacArthur, který je vedoucím Grace Community Church v Sun Valley v Kalifornii a prezidentem The Master’s College and Seminary, prohlásil, že není možné obejít skutečnost, že Bible jasně rozpoznává homosexualitu jako hřích, ale je důležité pochopit, že se nejedná o „určitý druh hříchu, který vede celý průvod a je oddělený světelnými lety od všech ostatních hříchů.“

„Jde o hřích, vůči kterému je lidstvo náchylné, někteří lidé mají silnější touhy ve vztahu k tomuto hříchu než druzí,“ uvedl a vysvětlil, že náklonnost vůči osobám stejného pohlaví může mít svůj původ v celé řadě problémů.

„Cílem křesťanské zvěsti je konfrontovat hřích hříšníka, aby mohl být volán k pokání a odpuštění,“ pokračoval, „to hříšník nemá rád.“

Poté, co uznal, že tento pohled je dle dnešních měřítek považován za urážlivý, pastor prohlásil, že jeho cílem je „pohoršit všechny.“

„To je můj původní záměr: říct, že jste bez Boha na světě, že je zde jediný Spasitel, Pán Ježíš Kristus, že jste v hříchu, který přináší smrt a trest, ale dobrou zprávou je, že Ježíš Kristus je Spasitelem, jenž vám otevřel cestu k odpuštění, když vás vykoupil z hříchů svým tělem na dřevě.“

„Neustále pohoršuji lidi, poněvadž je to nezbytné,“ dodal. „Pokud se snažíte vyvinout křesťanství, které nepřináší pohoršení, pak se nejedná o křesťanství, není to evangelium.“

Předtím Macarthur v rozhovoru uvedl, že Bible nabádá křesťany, aby hovořili slovy, „která budují“, Písmo také vyzývá věřící, aby „vyjádřili nesouhlas, jestliže nás vláda žádá, abychom dělali něco špatného.“

„Svoboda slova pro nás znamená kázat pravdu Krista, i když společnost říká, že je to nezákonné,“ prohlásil, „křesťané v průběhu historie vždy nesouhlasili… a je nevyhnutelnou skutečností, že potírání svobody slova vždy míří proti lidem, kteří zastávají náboženské absolutní pravdy, protože ty ohrožují lidskou svobodu hřešit. Vždy budeme viníky.“

Loni čelil MacArthur silnému odporu ze strany podporovatelů LGBT komunity poté, co uvedl, že „nikdo není gayem“ a označil homosexualitu za „nemravný hřích.“

„Lidé páchají cizoložství, páchají hřích homosexuality, lžou, kradou, podvádějí… je to podobné jako říci: ‚Však víš, vykrádám banky, ale já jsem lupič. Jsem bankovní lupič. Co bych měl dělat? Jsem bankovní lupič.’“

Dodal: „To není omluva pro to, co děláš. Existují konkrétní impulsy, které odvádějí lidi tímto směrem? Ano. Ale domnívám se, že jedním ze skutečně smrtících aspektů spočívá v tom, že se lidé definují jako gayové.“

MacArthur tvrdil, že lidé „nejsou gayové o nic více než cizoložník donucený vlastní přirozeností spáchat hřích cizoložství.“

„Jedná se o hříchy, jež jsou v Písmu odsouzeny,“ řekl. „Bůh nikoho nestvořil takovým způsobem, aby nebyl zodpovědný za své konkrétní jednání.“

Během rozhovoru se Shapirem Macarthur vysvětlil, že ačkoliv je povolán především k hlásání evangelia, nemůže se vyhnout „všemu politickému“, neboť je z biblického hlediska povinen „vyvyšovat právo a spravedlnost ve světě.“

Dnešní společnost je „plná“ morálních problémů, uvedl Macarthur a dodal: „Pokud jste někým s morální autoritou, kterou je Slovo živého Boha, pak je vaší zodpovědností se ujistit, že Boží standardy lze slyšet, ať už jste v jakékoli společnosti.“

Pastor se rovněž zabýval tématem politiky, konkrétně voleb.

„Někdo, kdo obhajuje zabíjení dětí, což je podle biblické a morální definice vraždou, není pouze vládcem, ale především to není milosrdný člověk,“ řekl. „Nemohu pro to volit. Je mi jedno, kdo je tím druhým mužem. Svým způsobem se snažíte najít menší ze dvou zel.“

MacArthur poukázal, že v případě podstoupení operace jsou chirurgovy dovednosti – nikoliv jeho morální život – důležitější. Podobně i prezidentství není „morální prací“, ale spíše volbou toho „nejlepšího, co máte.“

Tvrdil, že existují tři mechanismy, které Bůh implementoval do společnosti, „aby ji střežil a omezoval“, a tím prvním je svědomí.

„Svědomí funguje pouze v případě, kdy máte jasný systém přesvědčení,“ uvedl. „Můžete se svým svědomím manipulovat, když své přesvědčení měníte; když falšujete pravdu nebo když pravdu vytěsníte, svědomí se vytrácí.“

Zadruhé, Bůh ustanovil rodičovství pro dobro společnosti: „Způsob zničení tohoto mechanismu je roztříštit rodinu, předefinovat ji, zneužívat muže – učinit z nich jakýsi vtip, obrat je o veškerou morální autoritu.“

A posledním mechanismem je vláda jakožto Bohem daná instituce vyvinutým pro omezení lidského chování a k „úctě dobrého a trestu činitele zlého,“ a když jsou všechny tyto tři věci zničeny, „doslova rozložíte kulturu.“

„Poté vezmete muže a pověříte ho rolí prezidenta – myslíte si, že obnoví morální autoritu v kultuře? To je nemožný úkol,“ uzavřel.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi podílet?

 

Tomáš Zálešák Zdroj: The Christian Post  Foto: Grace Community Church

 

2 Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář