John Piper: Nadpřirozené zázraky se dějí častěji, než si mnozí uvědomují

Podle Johna Pipera zázraků v Bibli není tolik, kolik se může zdát, dnes se jich ale děje na světě víc, než si lidé uvědomují.

V pondělním dílu Ask Pastor John (Zeptejte se pastora Johna) odpovídal teolog John Piper na otázku studenta, kterého se spolužáci ptají, proč Bůh dnes nečiní v Americe tolik zázraků jako ve Starém a Novém zákoně.

„V Bibli je méně zázraků, než si pravděpodobně myslíte, a dnes se děje víc zázraků, než asi víte,“ uvedl Piper. „Je prostě velká chyba myslet si, že se v průběhu historie Božího lidu děly samé zázraky, jak to zachycuje Bible. Objevovaly se v určitých obdobích, jako například během exodu nebo služby Eliáše a Elíši,“ vysvětlil.

Většina hrdinů víry před Kristem žila vírou v Boží sliby, které nikdy neviděli naplněné. Byla to víra zakořeněná v tom, co Bůh dělal v minulosti. „Pokud jde o Nový zákon, je pravda, že Ježíš činil zázraky dokonale a stále, ačkoliv i on vzkřísil z mrtvých jen tři lidi a na mnoha místech, kam cestoval, neuzdravoval,“ řekl ve svém pořadu známý teolog. Ačkoliv Ježíš zmocňoval své učedníky, aby činili zázraky, věděli, že Kristus byl jedinečný a Jeho moc spočívala ve skutečnosti, že byl Božím synem.

„Když si otevřete knihu Skutků a zbytek Nového zákona, je jasné, že apoštolové udělali některé opravdu úžasné zázraky, je ale také pravda, že velmi trpěli a jejich kolegy stíhaly nemoci. Pavel si s sebou bral lékaře. Byli zavíráni do vězení. Byli zabíjeni,“ upozornil Piper.

Podle Pipera éra zázraků nekončí smrtí posledního apoštola či dopsáním Bible – dějí se i dnes. „Kdybychom mohli sesbírat všechny autentické příběhy z celého světa – od všech misionářů a od všech svatých ve všech zemích a kulturách na světě – pokud bychom mohli sesbírali miliony setkání mezi křesťany a démony a křesťany a nemocemi a takzvanými světskými náhodami, byli bychom ohromeni Mysleli bychom se, že žijeme ve světě zázraků, což žijeme,“ uvedl.

 

Překlad: Kristýna Gillíková, Zdroj: Christian Today Foto: Wikimedia Commons

Kategorie: Církev

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář