John Piper volá po novém papeži, který by věřil v ospravedlnění pouhou vírou

Reformovaný teolog John Piper navrhl, že by měl nový papež věřit v ospravedlnění pouhou vírou.

„Kvalifikace pro nového papeže, který by přinesl nejvíce ovoce,“ by dle Piper bylo: „Měl by věřit, že ospravedlnění je pouze vírou, křest je znamením a ne příčinou regenerace, Kristus je ve Večeři Páně vzpomínkou a ne fyzicky a samotná Bible má konečnou autoritu a ne papež.“

Piperovy argumenty se v podstatě týkají některých nejzásadnějších rozdílů mezi římskými katolíky a protestanty, v době, kdy František čelí krizi, s výzvami, aby odešel. Papež František odmítl potvrdit nebo vyvrátit tvrzení bývalého papežského velvyslance ve Washingtonu Carla Marii Vigana, že hlava římskokatolické církve už v roce 2013 věděla o podezřeních ze sexuálního zneužívání, kterých se údajně dopouštěl bývalý americký kardinál Theodor McCarrick.

František podle agentury AP na palubě letounu během návratu z Irska do Říma řekl, že 11stránkové Viganovo víkendové prohlášení, které podle agentury v některých pasážích působí jako homofobní manifest a útok na papeže Františka, „hovoří samo za sebe“ a že ho nehodlá komentovat.

Arcibiskup Vigano ve svém prohlášení uvedl, Františkovi o obviněních proti McCarrickovi říkal již v červnu 2013 po jeho zvolení papežem. Své nynější prohlášení Vigano zveřejnil v několika médiích v Spojených státech a v Itálii.

Piper, který je bývalým pastorem Bethlehem Baptist Church, v minulosti tvrdil, že základem reformace a evangelia je koncept, že lidé jsou ospravedlněni a spaseni skrze Boží milost. „Zejména proto, že se jedná o konečnou spásu, mnozí z nás žijí v mlze zmatku,“ píše Piper v roce 2017.

Poukazoval také na pět „Sola“ reformace, jmenovitě sola Scriptura (samotné Písmo), sola fide (samotná víra), sola gratia (samotná milost), solus Christus (samotný Kristus) a soli Deo gloria (jen Bohu buď sláva).

Z průzkumu Pew Research v roce 2017 bylo zjištěno, že 52 procent amerických protestantů věří, že pro spásu jsou zapotřebí jak dobré skutky, tak víra. Přesto 46 procent protestantů souhlasilo, že spása je zajištěna pouhou vírou.

 

Překlad: Michal Nosál  Zdroj: The Christian Post  Foto: YouTube, John Piper 

 

 

8 Komentáře

 1. Karel Konečný

  John Piper se mýlí, jestliže tvrdí, že katolická církev říká, že ve Večeři Páně je Kristus přítomen fyzicky. Jesliže mluví o ospravedlnění vírou tak by mněl také říci jak tomu rozumí. Jinak se dá také říci “ kecáním“ věří a „kecáním“ je ospravedlněn.

  Odpověď
  • To čo si napísal o učení RKC ohľadne Večere Pánovej nie je pravda.

   KKC 1376 „…Konsekráciou chleba a vína sa uskutočňuje premena celej podstaty chleba na podstatu tela Krista, nášho Pána, a celej podstaty vína na podstatu jeho krvi. Túto premenu svätá katolícka Cirkev primerane a vhodne nazýva transsubstanciácia [prepodstatnenie].“

   KKC 1413 „…Pod konsekrovanými spôsobmi chleba a vína je opravdivo, skutočne a podstatne prítomný sám živý a oslávený Kristus, jeho telo a jeho krv spolu s jeho dušou a s jeho božstvom.“

   KKC 1374 „…V Najsvätejšej sviatosti Eucharistie je obsiahnuté „opravdivo, skutočne a podstatne telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, a teda celý Kristus…“

   KKC 1373, KKC 1375, KKC 1377

   ———–

   Piper, a s ním všetci spasení kresťania, veria na ospravedlnenie hriešnika zo všetkých hriechov (minulých, súčasných a budúcich) jedine z milosti skrzu vieru samotnú, tak ako o tom hovorí Biblia:

   „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, 24 ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi…Kde je teda chvastanie? Je vylúčené! Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona.“ (Rímskym 3:23, 27, 28)

   „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ (Efezským 2:8, 9)

   „“vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto.“ (Galatským 2:16)

   Ak toto ospravedlnenie v živote človeka nastalo, určite sa prejaví v zmenenom živote, na ovocí pokánia a viery. Toto ovocie (dobré skutky) je však len dôkazom ospravedlnenia, nie dôvodom prečo bol alebo je stále spasený.

   Slovami Pipera: https://www.youtube.com/watch?v=UNPoPkEB8Wo

   Odpověď
   • Karel Konečný

    K té Večeři Páně u katolíků je třeba si ujasnit co to je podstata chleba a vína a tedy teologii transsubstanciace. Z toho pak vyplívá, že fyzická přítomnost v chlebu a vínu je omyl. Člověk je ospravedlněn před Bohem tehdy když dostane milost. Tady je třeba si ujasnit co to je milost Boží a kdo to je Bůh. Člověka, ale k milosti přivedou skutky i když ze skutků to není. Člověk se nemůže ospravedlnit sám a my ani nechápeme co je Boží spravedlnost, protože známe jen tu lidskou spravedlnost. Dá se však říci, že člověk, které dostal milost je osvobozen od závislostí.
    Také o tom kdo je spasený nerozhoduje člověk a nikdo to ani nemůže vědět nebo lépe řečeno být si tím jist. Otázka však je, když lidé tady na zemi nemají radost ze života, proč chtějí věčný život.

    Odpověď
    • Spokojne nám to prepodstatnenie môžeš vysvetliť a priložiť verše z Božieho slova, že to tak naozaj je.

     Božia milosť: Jednanie Boha vo vzťahu k hriešnikovi takým spôsobom, aký si nezaslúži. Ak sa bavíme o Božej spásnej milosti, tak hovoríme o jednaní, kedy Boh dáva hriešnikovi bez akýchkoľvek jeho zásluh a pričinení dar viery, ktorou si pripisuje dokonalý život Krista a tak stojí pred Ním ospravedlnený zo všetkých svojich hriechov. Boh mu odpúšťa vinu, pretože ju úplne potrestal na Kristovi.

     Ex 34:6, 7a: „I prešiel Hospodin popred neho a volal: Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu“

     Ak hovoríme o Božej spravodlivosti, ktorú musíme vlastniť, inak bez nej nemôžme byť spasení, hovoríme o dokonalom naplnení každého jedného prikázania, o ktorom nám Boh povedal, že jeho naplnenie je dobré, sväté a spravodlivé. Inak povedané, ak chceme byť ospravedlnení, musíme Boha ctiť v každej jednej myšlienke, slove a skutku presne tak, ako si to Boh zaslúži a ako nám zjavil vo svojom slove. Je to nemožné však? Naša spravodlivosť je ako ohavné rúcho (Izaiáš 64:9) a tak Boh prišiel s riešením tohto problému…

     2. Korintským 5:21: „Toho [Ježiša Krista], ktorý nepoznal hriech, urobil [Boh] hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom [Ježišovi Kristovi] spravodlivosťou pred Bohom.“

     Spasený hriešnik je spasený preto, lebo Boh potrestal každý jeho hriech na Kristovi. Je spravodlivý pred Bohom, ak je z milosti skrze vieru v Ňom. Boh sa pozerá na hriešnika a vidí Ježiša Krista. Boh sa pozerá na kríž a vidí hriešnika ukrižovného a každý jeho hriech dokonale potrestaný. Aká nádherná správa! Hriešnik je slobodný a Boh dokonalé milostivý, svätý a spravodlivý! Je to dobrá správa, je to evanjelium!

     Píšeš že: „a nikdo to ani nemůže vědět nebo lépe řečeno být si tím jist“ Povedal kto? Pavol to vedel, veriaci to majú vedieť, ja to viem…

     1. Jána 5:13 „Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste VEDELI, že máte večný život.“

     Filipským 1:21-24 „Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: ZISK. Ale ak (ďalej) žiť v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a BYŤ s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele.“

     Odpověď
     • Karel Konečný

      Tak tedy katolický pohled na eucharistii je transsubstatnciace a jak jste uvedl přepodstatnění. Co je tedy podstatou chleba? Jsou různé druhy chleba, co je tedy jejich podstatou tedy společnou vlastností? Jsou různé druhy vína, co je tedy jejich společnou vlastností? Nechci to psát polopatě. Podobně jsou různé druhy stolů, co je společnou vlastností? Protože jsem se o to zajímal tak to vím jinak bych to také všelijak trefoval. A ta podstata se mění, což se nedá dokázat ani vyvrátit.
      K tomu spasení se píše v Bibli u Matouše 25 kapitole.

     • Karel Konečný

      Ještě jsem zapomněl napsat, že desatero jsou slova která říkají co člověk dělá když je pod milostí. Nesprávně se uvádějí jako přikázání, to je vlivem překladů.
      Prví křesťané byli velmi pronásledovaní za krutovlády císaře Nera i dalších a tak jako v součastnosti lidé kteří mají vážné nemoci a bolesti touží po úniku což je lidské a pochopitelné a to se také odráží v Pavlových listech.

 2. Jindřiška Hrdá

  Náš Pán Ježíš Kristus je ve Večeři Páně přítomen duchovně. Proto by toto neměl nikdo zlehčovat a hovořit pouze o nějaké vzpomínce.Nakonec to vyplývá i z Písma. Taktéž křest vodou není pouze nějakým znamením, to by potom postačilo dát člověku pár kapek na čelo jako u katolíků a ne jej ponořit celého do vody.Křest vodou je každopádně součástí smlouvy s Bohem, kdy jsme spolu s Kristem ponořeni do jeho smrti a máme účast i na jeho vzkříšení.

  Odpověď
 3. Naopak. Papež říká, že spaseni budu i ateisté, kteří žijí podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. A mnoho věřící mohou mít problém u nebeské brány. „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí…“

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář