Kdo jsou mormoni? A co mají společného s křesťanstvím?

Mormoni jsou členy Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. U jejího zrodu stál prorok Joseph Smith, který žil v první polovině 19. století ve Spojených státech. Tvrdil, že od anděla získal Zlaté desky obsahující historii staré americké civilizace. Smith ve svých 24 letech publikoval jejich překlad – Knihu Mormonovu. Do své smrti kolem sebe shromáždil desítky tisíc stoupenců.

Kniha Mormonova je vedle Starého a Nového zákona považována za součást Písma. Mormoni věří, že se křesťané odklonili od původního Ježíšova učení a Joseph Smith byl poslán, aby jej obnovil. Mormoni nevěří v ortodoxní křesťanskou Trojici. Bůh Otec, Ježíš Kristus a Duch svatý jsou podle nich v jednotě, nepředstavují ale stejnou bytost. Mormoni věří, že Bůh jejich „apoštolům“ dává svá zjevení. Vůdce církve, jeho dva rádci a členové Kvora dvanácti apoštolů tak dostávají inspiraci k vedení církve jako celku. Ženy se v Církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů nemohou stát kněžími, je jim ale povoleno kázat a vést sborové modlitby.

V církvi není od roku 1890 oficiálně praktikována polygamie, v některých fundamentalistických skupinách se ale stále objevuje. Mormoni křtí mrtvé, podle jejich učení má duše v posmrtném životě možnost přijmout, nebo odmítnout takový křest – nabídka je svobodně dána a musí být také svobodně přijata. Členové církve věří, že se po smrti znovu shledají se svými rodinami. Chápou rodinu jako nejdůležitější jednotku společnosti. Těm, kteří následují Krista a zachovávají Jeho přikázání, je slíbeno, že budou se svými blízkými žít navěky.

Reklama

Mormoni mají neortodoxní pohled na smíření, zdůrazňují Ježíšovu zkušenost z Getsemane. Odlišně se dívají také na spasení, věří, že se částečně musí zasloužit.

Jsou tedy mormoni křesťany? Používají křesťanský jazyk a mnohé z mormonských duchovních praktik jsou blízké evangelikálnímu mainstreamu. Společensky jsou konzervativní a kladou velký důraz na etické chování. V tomto smyslu se tedy jako křesťané chovají. Nevěří však v Ježíše jako v Božího Syna v křesťanském smyslu. Nevěří ani na původní hřích a nesdílí stejný pohled na spasení a smíření. Kniha Mormonova je pro ně na stejné úrovni jako Bible, s čímž křesťané nemohou souhlasit. Mormoni se domnívají, že křesťanská víra je historicky pokřivena a Joseph Smith byl skutečným prorokem.

Mormonismus tedy sice vychází z křesťanské tradice, ale i když se mormoni za křesťany považují, nemohou být takto vnímáni v kontextu celosvětové církve, protože se od její víry vzdálili.

 

Zdroj: Christian Today  Foto: Wikimedia Commons

Kategorie: Společnost

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář