Jürgen Moltmann (1926-2024) – „jeho vliv na protestantskou teologii měl velký dopad“

Německý teolog Jürgen Moltmann zemřel 3. června ve věku 98 let v Tübingenu, kde působil jako profesor až do svého odchodu do důchodu v roce 1994.

Moltmann se stal křesťanem poté, co byl za druhé světové války naverbován jako voják a zajat Brity. Hrůzy války, holocaustu a ztráty přátel pro něj byly takovým šokem, že jeho teologie byla zřetelně formována zkušeností z válečné fronty.

SOUVISEJÍCÍZemřel Jürgen Moltmann (8. 4. 1926 – 3. 6. 2024)

Portál Evangelical Focus informuje, že studoval v Göttingenu u učitelů, kteří byli většinou žáky Karla Bartha, a jeho dvě nejznámější díla – Teologie naděje a Ukřižovaný Bůh – ukazují jeho důraz na eschatologii prožívanou v historické přítomnosti a na myšlenku trpícího Boha.

 Utrpení a naděje

„Moltmannův vliv na protestantskou teologii měl nepochybně velký dopad,“ říká německý teolog a spisovatel José Hutter na španělském zpravodajském webu Protestante Digital. Hutter je Němec, který v minulosti působil jako předseda teologické skupiny Španělské evangelikální aliance.

„Svým dílem přesunul pozornost od minulých událostí k budoucímu zaslíbení Božího království. Tento důraz na naději jako ústřední teologické téma rezonoval s mnoha křesťany, kteří hledali smysl a cíl ve světě poznamenaném utrpením a nespravedlností,“ dodává.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 11. června 2024 Foto: Facebook World Council of Churches

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář