Kanadskí biskupi kritizujú antidiskriminačný zákon v duchu „gender“

Kanadský parlament nedávno schválil zákon zakazujúci diskrimináciu na základe prejavov rodovej identity, kam patria aj tzv. „transgenderové“ osoby. Zákon známy aj ako C-16, ktorý upravuje ľudskoprávne aj trestné zákonodarstvo, kriticky komentovali kanadskí biskupi.

Konferencia biskupov Kanada poukazuje na to, že bez ohľadu na identitu človeka, akákoľvek nespravodlivá diskriminácia alebo nenávisť voči komukoľvek, je vždy morálne nesprávna. „So všetkými ľuďmi, vrátane tých, ktorí sa identifikujú ako ,transgender’, sa musí zaobchádzať so súcitom, rešpektom a láskou,“ uvádzajú kanadskí biskupi v oficiálnom vyhlásení.

Katolíci napriek tomu nemôžu súhlasiť s tvrdením, ktoré podporuje zákon C-16 a to, že „pohlavie je oddeliteľné od biologickej sexuality a má byť určené jednotlivcom“. „Tento ústredný princíp súčasnej rodovej teórie nie je v súlade s prirodzeným zákonom či kresťanským zjavením, a preto ho výslovne odmietli či už pápež František alebo pápež Benedikt XVI.,“ reagujú ďalej na schválený zákon kanadskí biskupi.

Podklad pre svoju úvahu nachádzajú aj v knihe Genezis, ktorá hovorí o stvorení muža a ženy (Gn 1,26-27). „Každý z nás – muž či žena – je povolaný naplniť naše ľudské povolanie spôsobom, ktorý je individuálne jedinečný, avšak naozaj zodpovedný tomu, na čo sme boli stvorení,“ píše predseda Konferencie biskupov Kanady Mons. Douglas Crosby a pokračuje citovaním Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC 2332, 2333): „Každý muž a žena má uznať a prijať svoju sexuálnu totožnosť, vrátane fyzickej, morálnej a duchovne rozdielnosti a komplementárnosti,“ ktoré „majú vplyv na všetky aspekty ľudskej bytosti v jednote s jej telom a dušou“.

„S ohľadom na blaho nielen katolíkov, ale všetkých Kanaďanov, chcem znovu vyjadriť vážne obavy v súvislosti s návrhom C-16. Je pravdepodobné, že táto legislatíva vyvolá otázky týkajúce sa slobody prejavu, slobody združovania a slobody vyznávania náboženstva“ dodávajú na záver kanadskí biskupi a vyzývajú nielen katolíkov, ale všetkých ľudí dobrej vôle, aby „sa usilovali o obhajobu týchto slobôd a vízie ľudskej dôstojnosti, na ktorej sú založené“.

 

Zdroj: Vatikánský rozhlas

Foto: Douglas Crosby, predseda Konferencie biskupov Kanady, Youtube

 

Kategorie: Zahraničí

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář