V Paříži se od 9 do 12. ledna konalo Páté evropské katolicko-pravoslavné fórum. Jeho téma znělo: „Evropa ve strachu z hrozby fundamentalistického terorismu a hodnota osoby a náboženské svobody“. Na Fóru se sešlo 12 reprezentantů pravoslavných církví spolu s 12 reprezentanty katolické církve.

Radu evropských biskupských konferencí CCEE na setkání reprezentoval její předseda kardinál Angelo Bagnasco. V první den setkání promluvil budapešťský arcibiskup, kardinál Péter Erdő.

Ve svém příspěvku mimo jiné řekl, že strach přítomen v životě Evropanů je důsledkem terorismu, který má často své kořeny ve fundamentalismu zpochybňující důstojnost lidské osoby a vytvářející problémy pro zdravou náboženskou svobodu, bez níž neexistuje společenský smír.

Upozornil na nárůst sklonu k radikalismu mezi mladými při hledání úniku z banálnosti. Touha po životě, který není banální však nemá přivádět mladé k fundamentalismu a ještě méně k nenávisti a k terorismu, ale k lásce vůči Bohu a k lásce vůči bližnímu, zdůraznil kardinál Erdő.

O strachu Evropanů řekl, že je důsledkem nestálosti současné evropské civilizace, konzumismu a individualismu, ale také důsledkem vnějších hrozeb. Z těchto důvodů více než kdy jindy potřebuje Evropa křesťany. Cílem setkání je společně se zamyslet a pracovat na hledání slov útěchy a povzbuzení k viditelnější přítomnosti v životě společnosti pro katolické i pravoslavné věřící.

Zdroj: Rádio Vaticana

Foto: http://www.ccee.eu

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář