Kard. Koch: Arménská genocida byla počátkem novodobého pronásledování křesťanů

Na počátku 20. století nám arménští mučedníci připomněli, že mučednictví není marginálním jevem, ale samým jádrem církve – řekl kardinál Kurt Koch při nedělní ekumenické bohoslužbě v bazilice sv. Bartoloměje na Tiberském ostrově u příležitosti památky Arménské genocidy. Kromě šéfa vatikánské Rady pro jednotu křesťanů, se jí zúčastnil představitel arménské apoštolské církve v Římě, arcibiskup Khajag Barsamian.

Kardinál Koch poznamenal, že počínaje genocidou Arménů se křesťanství začalo v nevídané míře stávat společenstvím mučedníků. Poslední století přineslo víc martyrů než raněkřesťanská doba. 80 procent lidí pronásledovaných pro víru jsou křesťané, připomněl předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Týká se to všech křesťanských denominací. Na základě pronásledování se rodí jakýsi ekumenismus krve, na který upozornil již Jan Pavel II. v encyklice Ut unum sint, kde mluví o společném martyrologiu všech křesťanů (srov. č. 84), na což opakovaně navázal papež František.

V připomínce více než milionového zástupu arménských mučedníků kardinál Koch zdůraznil, že křesťanství je s mučednictvím nerozlučně spjato. Je třeba reálně počítat s tím, že následování Krista může vést k tomuto nejvyššímu svědectví lásky, jakým je oběť života.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Autor: cirkev.cz Datum: 27. dubna 2021 Foto: Wikimedia Commons – deportace Arménů

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář