Kardinál Czerny navštívil Svatý Kopeček. Je klíčové si naslouchat, zdůraznil

Olomouc – Na olomoucký Svatý Kopeček zavítal ve středu 6. července kardinál Michael Czerny SJ z Říma, který se seznámil se službami, prací a posláním Charity Olomouc. Vyslanec Svatého stolce promluvil o důležitosti naslouchat a nastínil, že součástí řešení sociálních problémů musí být také sami strádající.

Prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji nejprve navštívil klienty a pracovníky Domova sv. Anežky pro osoby se sníženou soběstačností, který pomáhá

nemocným lidem bez zázemí důstojně žít a naplňovat své životní potřeby. Po vřelém přivítání odhalil, kde hledat a nalézat skutečný domov. „Domov je mezi námi všemi. Je to místo, kde přijímáme, ale také dáváme,“ uvedl kardinál Czerny. Posléze posvětil ikonu svaté Anežky a požehnal všem přítomným na jejich životních cestách.

Prohlédl si také svatokopeckou Baziliku Navštívení Panny Marie a se zájmem si vyslechnul představení středisek a služeb Charity Olomouc pro osoby bez střechy nad hlavou. „Svatý otec nám klade na srdce a v Kristově jménu nás žádá o to, abychom při charitní práci stále používali hlavu. Tím vytváříme kompetentní Charitu, která je připravena pomáhat efektivně všem. Vy jste důkazem toho, že je to možné a máte skutečnou úctu k lidem, které doprovázíte,“ prohlásil kardinál Czerny podle něhož je klíčovou složkou sociálních služeb potřeba naslouchat.

„Ač je to výzva, pořád má smysl se ptát a dále naslouchat. Je to součástí důležitého procesu, do kterého jsme všichni zapojeni. Lidé, kteří jsou slabí a potřebují podporu musí mít hlas. Ale musí také být součástí řešení,“ podotknul a poděkoval pracovníkům olomoucké Charity za jejich službu. „Ani vy byste se neměli cítit a být sami,“ zdůraznil jeden z 207 úřadujících kardinálů, jehož Dikasterium má na starost podporu sociální spravedlnosti.

„Je pro nás nesmírná čest, že si vybral právě Charitu Olomouc k seznámení se s tématem bezdomovectví u nás. Dokázal si i v nabitém programu při návštěvě cizí země najít čas na toto setkání, což považuji za obrovský projev úcty k naší práci a k našim pracovníkům,“ uvedl ředitel Charity Olomouc Petr Prinz. „Bylo to velmi milé, lidské a příjemné setkání. Věřím, že slova pana kardinála Czerného byla povzbuzením pro všechny pracovníky zabývající se pomocí druhým,“ doplnil vedoucí Střediska pro lidi bez domova Charity Olomouc Alexandr Dvořák.

Autor: Tisková zpráva Datum: 7. července 2022 Foto: Anna Halamová – Michael Czerny

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář